Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Oświadczenia zamiast wniosków o dopłaty również w tym roku

W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez Internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia. Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności, co w roku 2018.

Oświadczenia od rolników przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.

Źródło: www.arimr.gov.pl

admin | 12.02.2019 więcej | komentarz[0] |
Plany działania priorytetowego Policji

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9

na okres od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

Zgodnie z opracowanym planem działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9 dzielnicowy jako priorytet realizuje wyeliminowanie zagrożenia jakim jest wałęsające się bezpańskie psy oraz zwierzęta wybiegające z prywatnych posesji w miejscowościach Bargłówka, Tajno Stare, Pruska które stwarzają realne zagrożenie dla osób poruszających się drogami publicznymi oraz mieszkańców ww. wsi. Źródłem informacji o zagrożeniu były skargi mieszkańców m. Bargłówka, Tajno Stare, Pruska.

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 8

na okres od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Kradzieże, kradzieże z włamaniem do samochodów ciężarowych TIR w wyniku czego dochodzi do zaboru paliwa oraz przewożonego ładunku są głównymi zagrożeniami jakie występują na parkingu przy stacji paliw MOYA w Bargłowie Kościelnym. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie licznych interwencji odnotowanych w systemach policyjnych oraz weryfikacji KMZB. Tego typu zjawiska są uciążliwe dla społeczeństwa oraz negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Bargłów Kościelny, którzy oczekują zlikwidowania zagrożenia

admin | 12.02.2019 więcej | komentarz[0] |
Zastrzeż dokumenty
 Co zrobić w przypadku utraty dokumentów ?
1. Zastrzec je w banku -
najłatwiej w swoim. Jeżeli ktoś nie ma rachunku powinien to zrobić w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia od wszystkich ( lista: www.DokumetyZastrzezone.pl)
2. Zgłosić się do najbliższej jednostki policji - jeżeli dokumenty zostały skradzione.
3. Zawiadomić gminę lub placówkę konsularną -  w celu wyrobienia nowego dokumentu
Jak to działa ?
Wystarczy zgłosić dokument w jednym banku, aby dane automatycznie przekazano do Centralnej Bazy Danych, a następnie rozesłano do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowej oraz tysięcy innych firm i instytucji korzystających z Systemu DZ.
Dokumenty można zastrzegać nie tylko osobiście. Większość banków przyjmuje zgłoszenia telefonicznie ( od swoich klientów), a cześć wprowadziła taką funkcję również do bankowości elektronicznej. Jeżeli ktoś spróbuje posłużyć się zastrzeżonym dokumentem operacja zostanie zablokowana, a do wyjaśnienia sprawy wzywana jest Policja.
Kiedy należy zastrzec ?
Trzeba to zrobić zarówno w przypadku zgubienia jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Niezależnie od przyczyny powinno się zareagować możliwie jak najszybciej.
Jakie dokumenty?
Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu.
Dlaczego należy zastrzegać ?
Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem np:
  • wyłudzanie kredytów i pożyczek
  • unikanie opłat, kradzieże wyposażenia ( wynajem mieszkań i pokoi hotelowych)
  • kradzieże wynajętych samochodów lub innych rzeczy
  • zakładanie fikcyjnych firm ( przestępstwa kredytowe i podatkowe)admin | 11.02.2019 więcej | komentarz[0] |
Ołoszenie o sprzedaży prasy filtracyjnej
TREŚĆ OGŁOSZENIA
admin | 08.02.2019 więcej | komentarz[0] |
Skrzynki pocztowe - informacja
admin | 06.02.2019 więcej | komentarz[0] |
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Lista jednostek.pdf
admin | 05.02.2019 więcej | komentarz[0] |
Społeczne badnia ankietowe GUS
admin | 01.02.2019 więcej | komentarz[0] |
Apel Policji
admin | 29.01.2019 więcej | komentarz[0] |
Nowy sprzęt dla OSP

W ramach dofinansowania ze środków MSWiA oraz KSRG jednostki OSP z terenu Gminy Bargłów Kościelny zakupiły/wyremontowały:
- OSP Bargłów Kościelny – agregat hydrauliczny P630SG za kwotę 24 500,00 zł (10 883,00 zł środki Gmina Bargłów Kościelny, 13 617,00 środki KSRG), remont remizy 6 000,00 (3 000,00 zł środki Gmina Bargłów Kościelny, 3 000,00 środki KSRG)
- OSP Dreństwo – inopur, ubranie specjalne 2 szt., obuwie strażackie skórzane – 4 315,00 zł (środki MSWiA)
- OSP Bargłówka – obuwie strażackie 4 szt. – 1 680,00 zł (środki MSWiA)
-OSP Wólka Karwowska – pilarka do drewna – 1450,00 zł (środki MSWiA)
- OSP Popowo – prądownica wodna , hełm strażacki – 1 750,00 zł (środki MSWiA)
- OSP Tajno Stare - inopur, latarka 4 szt. – 1900,00 zł (środki MSWiA)

admin | 22.01.2019 komentarz[0] |
Projekt dla miszkańców Gminy Bargłów Kościelny

admin | 17.01.2019 więcej | komentarz[0] |
Ogólnopolski Konkurs ekologiczny "Mistrz Recyklingu"

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna informuje o konkursie pn. "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady"organizowanym pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego. konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z klas 3-7 szkół podstawowych.  Konkurs odbędzie się w terminie 15 stycznia - 30 marca 2019 r. Więcej informacji o konkursie w załączonym pliku pdf.

Informacje o konkursie.pdf

 

admin | 17.01.2019 więcej | komentarz[0] |
III Edycja konkursu o prawie wyborczym "Wybieram wybory"

Krajowe Biuro Wyborcze w Suwałkach informuje o III edycji konkursu o prawie wyborczym "Wybieram Wybory"

Załączniki:

Regulamin konkursu.pdf

Załącznik Nr 1 - Zgłoszenie

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie nauczyciela

Załącznik Nr 3 - Wykaz delegatur

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie uczestnika pełnoletniego

admin | 17.01.2019 więcej | komentarz[0] |
Zasady segregacji odpadów komunalnych

 

admin | 15.01.2019 więcej | komentarz[0] |

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym w roku szkolnym 2018/2019 realizuje projekt „Nowoczesna szkoła”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny. Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Realizacja zaplanowanych działań projektowych pozwoliła na stworzenie nowoczesnej 10-stanowiskowej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. Trzy klasy szkolne zostały doposażone w tablice interaktywne - nowoczesny sprzęt TIK do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych w klasie II i III, ale też na zajęciach rozwijających zainteresowania w zakresie programowania i robotyki. Tu uczniowie poznają podstawy programowania, praktycznie konstruują roboty z zakupionych w tym celu sześciu interaktywnych zastawów klocków do budowy robotów Jimu. Swoją wiedzę programistyczną mali konstruktorzy uzupełniają w czasie czterech wyjazdowych zajęć do MIDI Centrum w Suwałkach.
Na zajęciach wyrównawczych z matematyki uczniowie korzystają z nowoczesnej pomocy dydaktycznej - podłogi interaktywnej, która jest doskonałym sposobem na zaangażowanie dzieci do nauki poprzez zabawę, a sama nauka jest bardziej atrakcyjna i skuteczna niż na zajęciach tradycyjnych.
Aby efektywnie korzystać na lekcjach z zakupionego w ramach projektu sprzętu elektronicznego ośmiu nauczycieli weźmie udział w szkoleniach w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych.
Łączna wartość projektu wynosi 223.925,00 zł, w tym ze środków budżetu Gminy 12.546,00 zł.
Życzymy, aby nauka z wykorzystaniem nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych przyniosła uczniom i nauczycielom zadowolenie i satysfakcję oraz wpłynęła na wymierne efekty edukacyjne!

admin | 11.01.2019 więcej | komentarz[0] |
Ankieta na temat warunków życia w naszej Gminie
Na prośbę Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury zachęcamy mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny do wypełnienia anonimowej ankiety, której wyniki posłużą do oceny działań podejmowanych przez  Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury w 2018 r.

admin | 10.01.2019 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal