Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


admin | 23.09.2016 komentarz[0] |
Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym została ukończona
admin | 22.09.2016 więcej | komentarz[0] |

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,

NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w akcji jesiennej 2016 roku

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów,

-w planowanym terminie: od 17 do 21 września 2016 r.

admin | 14.09.2016 więcej | komentarz[0] |
Informacja o wyłączeniach prądu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Godziny

Obszar

Stacja

2016.09.15 08:00

2016.09.15 15:00

7

Bargłów Kościelny

  • 17, Stacja Paliw

Żrobki

  • numery: 1-14, 19, 26, 57-60

Solistówka

  • numery: 5-14, 26-28, 30-38, 40-43

Pomiany

  • numery: 1-39A, 55, 63-66, Hydrofornia, gmina Bargłów Kościelny

05-975 Pomiany 1, 05-1458 Pomiany Hydrofornia, 05-76 Pomiany, 05-546 Solistówka kol., 05-791 Źrobki 3, 05-792 Źrobki 4, 05-1451 Źrobki 6pawel | 09.09.2016 więcej | komentarz[0] |
admin | 09.09.2016 komentarz[0] |
Obwieszczenie Starosty Augustowskiego - "Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych..."
admin | 06.09.2016 więcej | komentarz[0] |

Informacja:

Od 1 września obowiązuje lista bezpłatnych leków dla seniorów.

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+:

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;

Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.

Informacja od lekarza specjalisty:

Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane pacjentowi bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej to przekazuje lekarzowi poz pisemną informację na temat zalecanego leczenia. Lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.

Komu przysługują bezpłatne leki 75+:

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom w wieku 75+ uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych;

Jedynym kryterium jest wiek weryfikowany na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL);

Bezpłatne leki przysługują od dnia 75. urodzin pacjenta.

Jakie leki przysługują bezpłatnie pacjentom 75+:

Lista bezpłatnych leków stanowi część d obwieszczenia refundacyjnego. Zawiera 1129 pozycji (1129 preparatów) obejmujących 68 substancji czynnych;

Objęte bezpłatnym dostępem są całe grupy limitowe leków;

Objęte bezpłatnym dostępem są leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego (głównie choroby przewlekłe takie jak np. choroby serca i układu krążenia, choroba Parkinsona, osteoporoza);

Lista bezpłatnych leków będzie zmieniana co dwa miesiące wraz z obwieszczeniem refundacyjnym.

Realizacja recept:

Recepta musi być oznacza przez osobę wystawiającą w polu kod uprawnień dodatkowych kodem „S”. Farmaceuta nie ma prawa poprawiania tego kodu na recepcie;

Odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek był wydawany na zasadach ogólnych. Farmaceuta sprawdza, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie, a następnie wydaje bezpłatnie te leki pacjentowi;

Jeżeli pacjentowi przysługują również inne uprawnienia dodatkowe, przepisane leki są wydawane przez farmaceutę w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym;

Na jednej recepcie można przepisać leki bezpłatne, leki refundowane na zasadach ogólnych oraz leki za 100% odpłatnością.

Jak finansowane są leki 75+:

Część, którą dotychczas pokrywał Narodowy Fundusz Zdrowia jest nadal pokrywana z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia;

Część obejmującą dotychczasową odpłatność pacjenta (a więc część obejmującą zapewnienie bezpłatnego dostępu) jest pokrywana z budżetu państwa;

Zgodnie z projektem budżetu na rok 2017 finansowanie leków 75+ zostało zapewnione na poziomie wynikającym z ustawy wprowadzającej bezpłatne leki, a więc w kwocie 564,3 mln zł.

 

Szczegółowe informacje także na specjalnej stronie http://75plus.mz.gov.pl/

admin | 06.09.2016 więcej | komentarz[0] |
Podlaski Dzień Kukurydzy
pawel | 02.09.2016 więcej | komentarz[0] |
Spotkanie informacyjno-edukacyjne "Połącz się z nAMI" dla Mieszkańców
pawel | 02.09.2016 więcej | komentarz[0] |
Apel Głównego Lekarza Weterynarii

Apel Głównego Lekarza Weterynarii

W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka.

Apeluje do rolników, których gospodarstwa znajdują się w strefach, gdzie wprowadzono restrykcje weterynaryjne, aby nie nabywali świń bez oznakowania i świadectw zdrowia oraz z niewiadomego źródła.

Należy rejestrować w AR i MR wszystkie świnie (nawet jedną sztukę), zgłaszać terminowo urodzenia i przemieszczenia świń.

Apeluje do Państwa abyście bezwzględnie przestrzegali podstawowych, obowiązkowych zasad ochrony własnych gospodarstw, w których należy:

-zabezpieczyć chlewnie, świnie, ściółkę oraz pasze przed dostępem dzików,

-wyłożyć maty nasączone płynem dezynfekcyjnym przed wjazdem do gospodarstwa i przy wejściu do chlewni,

-przestrzegać zakazu karmienia świń odpadami kuchennymi,

-nie wpuszczać osób postronnych na teren gospodarstwa,

-zgłaszać każde podejrzenie choroby świń lekarzowi weterynarii.

Szanowni Państwo, podkreślam, ASF jest chorobą niegroźną dla człowieka, ale bardzo groźną chorobą dla świń oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne.

Główny Lekarz Weterynarii

admin | 24.08.2016 więcej | komentarz[0] |
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Bargłów Kościelny
pawel | 17.08.2016 więcej | komentarz[0] |
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny

Gmina Bargłów Kościelny informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.pawel | 05.08.2016 więcej | komentarz[0] |
Zwrot podatku akcyzowego
Bargłów Kościelny, dnia 01.08.2016 r.
 
Do Mieszkańców

Informuje, iż w 2016 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w Urzędzie Gminy (pokój nr 10) w terminach:
• od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
• od 1 sierpnia 2016r. do 31 sierpnia 2016 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2016 rok.

Limit zwrotu podatku w 2016 roku za 1 ha użytków rolnych wynosić będzie: 1,00 zł x 86 litrów = 86,00 zł.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach:
1 kwietnia - 30 kwietnia 2016 r.
w przypadku wniosku złożonego w miesiącu lutym na rachunek wskazany we wniosku.
1 października - 31 października 2016 r. w przypadku wniosku złożonego w miesiącu sierpniu na rachunek wskazany we wniosku.
Wójt Gminy
/-/
Andrzej Kwieciński
pawel | 02.08.2016 więcej | komentarz[0] |
Realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1223B
pawel | 26.07.2016 więcej | komentarz[0] |
Zdjęcie użytkownika Nasza Gmina Bargłów Kościelny.
Zdjęcie użytkownika Nasza Gmina Bargłów Kościelny.
Zdjęcie użytkownika Nasza Gmina Bargłów Kościelny.
admin | 25.07.2016 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal