Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


admin | 08.05.2013 komentarz[0] |

UWAGA ! Agencja wstępnie podsumowała rok kwotowy 2012/ 2013

 

 Według wstępnych danych, na podstawie informacji miesięcznych przesyłanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR, w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. ilość skupionego mleka wyniosła 9,818 mld kg, Tym samym szacujemy iż krajowa kwota dostaw w roku kwotowym 2012/2013 

zostanie przekroczona o ok. 10 mln kg, czyli o 0,1%, a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi ok. 50 tys.

 Chcemy podkreślić że tak niewielkie przekroczenie, to efekt wielkiego zaangażowania dostawców hurtowych, podmiotów skupujących oraz przetwórców, którzy już w połowie roku kwotowego ( po informacjach ARR i MR i RW) dostosowali dostawy do sytuacji rynkowej i indywidualnych kwot dostaw. Ponadto w sezonie 2012/13 nastąpiło ok. 28 tys. transferów kwot dostaw hurtowych, na ok. 470 mln kg mleka.

Stawka  opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty wyniesie ok. 2,5 gr za 1 kg mleka, wprowadzonego do obrotu ponad limit.

Wobec powyższego przewidywana opłata, jaką Polska będzie musiała uiścić z tytułu nadprodukcji wyniesie ok. 2,8 mln EUR, co stanowi ok. 11,7 mln PLN.

Wszystkie powyższe dane są informacjami wstępnymi, gdyż opracowane zostały na podstawie sprawozdawczości miesięcznej realizowanej przez podmioty skupujące do Dyrektorów OT ARR.

Zweryfikowana informacja zostanie przekazana po otrzymaniu raportów rocznych tj. w drugiej połowie maja br.

Mechanizm kwotowania produkcji mleka, funkcjonujący w Polsce od 2004 r. służy stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego. Jego głównym celem jest zachowanie równowagi na rynku mleka i przetworów mlecznych pomiędzy popytem i podażą oraz zapewnienie dostawcom zbytu na wyprodukowane mleko i uzyskanie za nie korzystnej ceny.

 

admin | 29.04.2013 więcej | komentarz[0] |
admin | 22.04.2013 więcej | komentarz[0] |
MPO Sp. z o.o. oświadcza, iż umowy zawarte z osobami fizycznymi (nie prowadzącymi działalności gospodarczej) w zakresie odbioru odpadów komunalnych ulegną rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2013 r. bez konieczności składania pisemnego wypowiedzenia, pod warunkiem uregulowania zaległych należności. W związku z tym, prosimy nie składać wypowiedzeń. Stosowne oświadczenie zostanie do Państwa przesłane wraz z ostatnią fakturą.
admin | 22.04.2013 komentarz[0] |
admin | 15.04.2013 więcej | komentarz[0] |
admin | 12.04.2013 więcej | komentarz[0] |
admin | 30.03.2013 więcej | komentarz[0] |
admin | 12.03.2013 więcej | komentarz[0] |
stop
admin | 11.03.2013 więcej | komentarz[0] |

Firma Agro-Doradca we współpracy z Urzędem Gminy
w Bargłowie Kościelnym zaprasza
 na bezpłatne szkolenie nt.:

 

„Pieniądze z Unii Europejskiej dla Rolników w roku 2013 oraz na lata
2014-2020”

 

Szkolenie odbędzie się 11 marca 2013 r. o godz. 10:00

 w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym

 

 

Tematyka i zakres szkolenia:

- dopłaty bezpośrednie – zmiany w obszarówce w 2013r,

- ekologia

- programy rolnośrodowiskowe – zasady przystąpienia do programu w 2013r, nowe terminy zobowiązań realizacji pakietu

- programy inwestycyjne: Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw – nabór wniosków w 2013r

- „PROW 2014-2020

 

Temat dodatkowy:

ekologiczne rozwiązanie w rolnictwie – wermikulit :dodatek paszowy i dodatek do ściółki (temat przedstawi przedstawiciel firmy Vermiculite Poland)


 WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW O DOPŁATY NA 2013r.

admin | 25.02.2013 więcej | komentarz[0] |

SZANOWNY ROLNIKU !

 

 Augustowskie Biuro Powiatowe ARiMR zaprasza na

SPOTKANIE informacyjno – promocyjne dla beneficjentów w zakresie płatności bezpośrednich
 i ONW oraz działań prow 2007-2013

 

Zagadnienia objęte spotkaniem:

1. Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w Kampanii 2013
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości składania wniosków przez Internet.

2. Informacja na temat możliwości otrzymania dofinansowania z działań
PROW 2007-2013 w roku 2013 i zmian w zasadach przyznawania środków.

3. Wymogi wzajemnej zgodności (obszar C-dobrostan zwierząt) i ogólne zalecenia IRZ.

 

TERMINY SPOTKAŃ:

04-03-2013  Lipsk (Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku) –  godz.10.00

05-03-2013  Bargłów Kościelny (Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym) godz.10.00

06-03-2013 Sztabin (Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Sztabinie) – godz.10.00

07-03-2013 Nowinka (Gminny Ośrodek Kultury w Nowince) – godz.10.00

08-03-2013 Augustów (Sala szkoleniowa BP ARiMR ul. Przemysłowa 6)  godz.10.00

 

Kierownik Biura Powiatowego

  ARiMR w Augustowie

 Katarzyna Sturgulewska
admin | 22.02.2013 więcej | komentarz[0] |

Bargłów Kościelny 14.02.2013r.

 

 Do mieszkańców wsi

Kamionka Stara

 

 

 Urząd Gminy Bargłów Kościelny informuje, że w dniu 28 luty 2013 r.

o godz. 1100 odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Kamionka Stara celem dokonania wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny – sala konferencyjna.

 Wójt Gminy

  Bargłów Kościelny

admin | 15.02.2013 więcej | komentarz[0] |
Informacja udzielaniu pomocy przez pracowników Urzędu Gminy w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych na 2013 r.
Bargłów Kościelny, dnia 14 luty 2013 r.
ROLNICY Gminy Bargłów Kościelny
Informuję rolników Gminy Bargłów Kościelny, że będzie udzielana pomoc przez pracowników Urzędu Gminy w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych na 2015 rok w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 1 (sala konferencyjna) w okresie od 02 kwietnia do 10 maja 2013 r. w godzinach 12:00-15:00.
W sprawie uzgodnienia terminu udzielenia pomocy proszę kontakt telefoniczny 663 413 551 lub 87 64 24 091 wew. 18, lub osobiście w siedzibie urzędu w godzinach 7:30-15:30.
Wójt Gminy
/-/
Andrzej Kwieciński
admin | 14.02.2013 więcej | komentarz[0] |


BIURO POWIATOWE

PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W AUGUSTOWIE

ul. PRZEMYSŁOWA 6B (przy ARiMR)

 WYPEŁNIAMY WNIOSKI

O DOPŁATY OBSZAROWE NA ROK 2013

 (gwarantowane ubezpieczenie wniosku w cenie wypełnienia)

Zapisy już trwają. Zadzwoń:  509 197 794

admin | 13.02.2013 więcej | komentarz[0] |

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO

 

Główny Inspektor informuje, że 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie: 

- ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r (Dz. U. z 2012, poz.1512) oraz

- wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzenia Rady Ministrów:

· w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810,

· w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora

Te akty prawne nakładają na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa nowe zadania polegające na sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem materiału siewnego oraz sprawowanie kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego.

Producenci rolni, którzy nie zastosują się do powyższych przepisów będą podlegali określonym sankcjom.

W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas działań kontrolnych apeluję do wszystkich uprawiających kukurydzę aby zadbali o przechowywanie dokumentów zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiet urzędowych, którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału. Dokumenty te będą podlegały sprawdzeniu podczas przeprowadzanych przez PIORiN kontroli przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego, w tym odmian zmodyfikowanych genetycznie. Jednocześnie przypominam, że brak etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym pochodzeniu materiału siewnego.

 

Wojewódzki Inspektor

Czesław Węgrzyniak

admin | 06.02.2013 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal