Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Ewolucja, a nie rewolucja eKRUS wpisuje się w rozwój e-usług dla rolnictwa i mieszkańców wsi

W ramach doskonalenia usług świadczonych swoim Klientom Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdraża system informatyczny – Portal dla Rolników eKRUS, udostępniony w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet. W Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku i podległych mu placówkach system jest już dostępny pod adresem www.ekrus.gov.pl

Portal jest przeznaczony dla ubezpieczonych w KRUS rolników, małżonków rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Poprzez Portal dla Rolników eKRUS ubezpieczeni mają dostęp m.in. do własnych danych ewidencyjnych, przebiegu historii ubezpieczenia, wykazu składek, ich bieżącej wysokości, a także informacji o zbliżających się terminach płatności bez konieczności wizyty w jednostce oraz poza godzinami pracy urzędu.

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zaprasza do korzystania z nowej możliwości kontaktu z urzędem. Wystarczy dowolna przeglądarka internetowa oraz aplikacja umożliwiająca odczyt plików w formacie PDF. W celu zarejestrowania i utworzenia profilu użytkownika należy na stronie www.ekrus.gov.pl w okienku „zarejestruj się” wypełnić wniosek, a następnie wydrukować go i wraz z nim udać się do jednostki KRUS, w której jest się ubezpieczonym. W trakcie rejestracji, poza podstawowymi danymi ewidencyjnymi, należy podać adres poczty elektronicznej (email), który jest niezbędny do przekazania loginu i hasła dla utworzonego konta oraz w razie potrzeby odzyskania hasła, bądź wymiany informacji między użytkownikiem a KRUS. Wniosek można również przekazać za pośrednictwem poczty lub wypełnić na miejscu w jednostce KRUS.

Dla ułatwienia poruszania się w Portalu na jego stronie udostępniony został „Przewodnik po eKRUS”, w którym opisano krok po kroku kolejne etapy: rejestracji, logowania, itd.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego doskonaląc swoje usługi dąży do umożliwienia ubezpieczonym pełnego kontaktu z urzędem również drogą elektroniczną. W przyszłości planowane jest udostępnienie możliwości dokonywania płatności online oraz pozyskiwania zaświadczeń w trybie w pełni elektronicznym.

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zachęca osoby ubezpieczone w KRUS do rejestracji i komunikacji z urzędem za pośrednictwem Portalu.

Iwona Nagórka
Specjalista
OR KRUS w Białymstoku

 

pawel | 25.11.2015 więcej | komentarz[0] |
admin | 18.11.2015 więcej | komentarz[1] |
Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym (akcyza)
admin | 04.11.2015 więcej | komentarz[0] |
Drogi w asfalcie
Drogi w asfalcie: odcinek drogi Bargłów Kościelny – Tajno Stare (od ul. Cmentarnej do wiaduktu), Bargłów Kościelny – Górskie, Barszcze – Żrobki. i ul. Cmentarna

  
admin | 04.11.2015 więcej | komentarz[0] |
Spotkania konsultacyjne - nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Spotkania konsultacyjne - nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

 

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zapraszamy mieszkańców gminy Bargłów Kościelny na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji programu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na naszym terenie w perspektywie finansowej 2014-2020, które odbędzie się w dniu 05.11.2015 r. o godz. 9.00 w UG Bargłów Kościelny

 

Na spotkaniach będzie można poznać założenia realizacji nowego okresu. Uczestnicy tych spotkań otrzymają też szansę wzięcia udziału w projektowaniu przyszłych zadań do realizacji i wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań co do ich kształtu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki
tel. 87 565 61 98

admin | 30.10.2015 więcej | komentarz[0] |
Konkurs internetowy SUM BEZ TAJEMNIC
pawel | 23.10.2015 więcej | komentarz[0] |
Twoja Energia

 
admin | 21.10.2015 więcej | komentarz[0] |
Kolejny projekt na montaż kolektorów słonecznych w naszej Gminie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej z paliwa kopalnianego poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Bargłów Kościelny współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
3.2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013pawel | 13.10.2015 więcej | komentarz[0] |
"Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ"
admin | 09.10.2015 więcej | komentarz[0] |
Przyznanie Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
Przyznanie Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Pana Andrzeja Halickiego

fot. PUW
pawel | 09.10.2015 więcej | komentarz[0] |
Asfaltowanie parkingu

Asfaltowanie parkingu oraz połączenie z drogą serwisową przy cmentarzu rzymskokatolickim w Bargłowie Dwornym to kolejne wspólne zadanie wykonane przez Gminę Bargłów Kościelny i Powiat Augustowski. 260 mb. nawierzchni asfaltowej kosztowało 20 000 zł, które sfinansowaliśmy w 50%.


admin | 06.10.2015 więcej | komentarz[0] |
Konkurs zbiórka makulatury
Regulamin konkursu DOC PDF


admin | 05.10.2015 więcej | komentarz[0] |
Komunikat w sprawie planowanych stawek płatności bezpośrednich na 2015 r. oraz zaliczek na poczet tych płatności
admin | 05.10.2015 więcej | komentarz[0] |
INFORMACJA WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY O WYKONANIU AKTUALIZACJI INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

admin | 01.10.2015 więcej | komentarz[0] |
Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników w województwie podlaskim

Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników w województwie podlaskim

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w dniach od 21 września do 30 października 2015 r. na terenie woj. podlaskiego (w powiatach: augustowskim, monieckim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim) realizowany będzie Program bezpłatnych profilaktycznych badań USG jamy brzusznej i USG tarczycy dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub pobierających emeryturę lub rentę z KRUS.

Warunkiem udziału w badaniach jest dostarczenie w dniu badania do mobilnego gabinetu USG aktualnego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu, bądź ustalonym prawie do emerytury lub renty z KRUS, okazanie dowodu tożsamości oraz podpisanie zgody na badania. Po przeprowadzonych badaniach każdy otrzyma wyniki oraz informacje dotyczące dalszego postępowania.

Badania USG odbywać się będą w godzinach od 9.00 do 17.00 w mobilnych gabinetach USG, oznakowanych logotypami MRiRW, KRUS i FS, które odpowiednio wcześnie dojeżdżać będą do wyznaczonego harmonogramem miejsca. W każdej z miejscowości mobilny gabinet będzie przebywał jeden dzień, w czasie którego planowane jest przebadanie około 38 osób.

Rejestracja na badania prowadzona jest telefonicznie pod nr bezpłatnej infolinii 800 177 333, gdzie osoby zainteresowane otrzymają informację na temat terminu i miejsca badań oraz przygotowania się do nich.

Informacje na temat badań można również uzyskać w najbliższych placówkach terenowych KRUS lub Oddziale Regionalnym w Białymstoku, których dane teleadresowe dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Program odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego. Finansowany jest z pozabudżetowych środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i realizowany we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

 Iwona Nagórka

 Inspektor

 OR KRUS w Białymstoku


 TERMIN
2015-10-19
ul. Polna, 16-320 Bargłów Kościelny (plac przy Ośrodku Zdrowia)

admin | 10.09.2015 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal