Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

 

kliknij, aby zobaczyæ w powiêkszeniuGmina Bargłów Koœcielny jest jedną z 5 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu augustowskiego. Położony jest w zachodniej jego części. Powierzchnia gminy wynosi 188 km2, co plasuje ją w gronie najmniejszych gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 5,6 tys. osób, co stanowiło niecałe 10% ludności powiatu i około 0,5% ludności województwa. Charakteryzuje się ona średnim wskaźnikiem zaludnienia w powiecie oraz niskim w województwie (30 osób na km2 wobec 35 – w powiecie i 59 – w województwie). Gmina ma charakter typowo rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (około 76%). Wśród tych użytków blisko 65% stanowią grunty orne, a nieco ponad 22% – łąki. Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało niespełna 1,1 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 15,5 ha. Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 186 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (blisko 28%), budownictwo (około 11%) oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (nieco ponad 10%). Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią blisko 40% powierzchni. Na jej terenie znajdują się 3 pomniki przyrody. (GUS)

Walory przyrodnicze:

Jeziora:

• Tajno,

• Kroszewo,

• Kukowo,

• Pogorzałka,

• Reszki,

• Dreństwo


– największe z jezior, zajmuje powierzchnię 504 ha.


Biebrzański Park Narodowy - Jest on największym i najlepiej zachowanym w Europie kompleksem torfowisk niskich z unikalną różnorodnością gatunków roślin i zwierząt oraz doskonale zachowanych ekosystemów

Więcej informacji na temat BPN na stronie: http://www.biebrza.org.pl/


Walory kulturowe: Bargłów Kościelny • Kościół parafialny


- w 1883 roku parafianie wybudowali obecny, murowany kościół, w stylu neogotyckim. • Kapliczka na Starym Cmentarzu, a właściwie grobowiec rodziny Karwowskich została ufundowana przez hrabiego Klemensa Karwowskiego z Wólki Karwowskiej.


• Kapliczki przykościelne - Są one pozostałością po dawnym cmentarzu parafialnym, który niegdyś otaczał bargłowski kościół. • Kapliczka Św. Jana Nepomucena


- kilkumetrowej wysokości, stara drewniana konstrukcja z umieszczoną w  środku figurką świętego - dziełem jednego z ludowych artystów.


• Plebania


- Zabytkowa bargłowska plebania została wybudowana w 1908 roku.

Od tego czasu aż do dziś służy za mieszkanie kolejnym bargłowskim proboszczom.


• Pomnik ku czci poległych Bargłowian

- Pomnik ku czci Bargłowian poległych w walkach wyzwoleńczych w latach 1918-1920 został wystawiony za pieniądze mieszkańców wsi wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. • Kanał Augustowski - jest unikalnym obiektem zabytkowo - turystycznym, dziełem sztuki inżynierskiej z pierwszej połowy XIX wieku. W zachodniej części naszej gminy znajduje się jego kilkunastometrowej długości odcinek wraz ze śluzą Borki.
Gmina Bargłów Kościelny

Rodzaj Gmina wiejska Herb gminy Bargłów Kościelny

Flaga gminy Bargłów Kościelny
Województwo Podlaskie
Powiat Augustowski
Kod 16-320
Miejscowość Bargłów Kościelny
Kontakt tel.: (087) 642 40 91 lub 642 40 11;
fax: (087) 642 45 62
e-mail: barglow@barglow.dt.pl
Wójt Gminy Radosław Wawiórko
Przewodniczący Rady Jarosław Kukliński
Sekretarz
Skarbnik Dorota Osewska

Statut Gminy

Budżet Gminy


Numer konta Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, na które można wpłacać wszelkie zobowiązania:
84 9334 0001 0000 0000 0215 0001
BANK: Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym, ul. Tysiąclecia 6a
Międzynarodowy numer konta Urzędu Gminy:
IBAN: PL 84 9334 0001 0000 0000 0215 0001
Swift: POLUPLPR
Regon: 000534049
NIP 846-10-52-016
komentarz[] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal