Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Bargłowie Kościelnym

Zgodnie z umową DIT-II.3031.13.2017 zawartą w dniu 25 maja 2017r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Bargłów Kościelny oraz w związku z Uchwałą Nr XXXV/327/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Województwo Podlaskie ze swego budżetu udzieliło pomocy finansowej w wysokości : 2 000,00 zł dla Gminy Bargłów Kościelny z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach udzielonej przez Województwo Podlaskie dotacji zakupiono kamerę termowizyjną, która została przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bargłowie Kościelnym.    

  
 

Kamerę termowizyjną opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego.


admin | 17.08.2017 więcej | komentarz[0] |
Zbiórka Krwi
admin | 16.08.2017 więcej | komentarz[0] |
Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny


W dniu 17.08.2017 r. została podpisana umowa UDA-RPPD.08.06.00-20-0009/17-00
Pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
a Gminą Bargłów Kościelny na dofinansowanie projektu: „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Celem głównym projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny” jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Wartość projektu wynosi - 1 175 681,23 PLN
Współfinansowanie UE - 771 604,89 PLN
Projekt obejmie zakup i montaż 90 zestawów kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych.
Wskaźniki produktu:
-(RLKS) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (szt.) - 90
- Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – 0
Wskaźniki rezultatu:
(RLKS) Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (MWht/rok) – 154,20
admin | 17.08.2017 więcej | komentarz[0] |
PGE Dysrybucja S.A. Oddział Białystok informuje

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia testów działania automatyki zabezpieczeń na rozdzielni 110/15 kV Augustów mogą wystąpić krótkie przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie miasta i gminy Augustów oraz gmin Bargłów Kościelny, Sztabin, Rajgród i Raczki.

Planowany termin:

Niedziela 20.08.2017 między godziną 2:00 a 5:00 rano.
admin | 08.08.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacja ARR

W związku z tworzeniem od dnia 01 września 2017r Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informujemy, że w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4 uruchomione zostaje już od dnia 31 lipca 2017 r. dodatkowe biuro Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie Filii w Suwałkach.

Biuro przyjmuje interesantów w sprawach z terenu działania Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Michałowie. Jednocześnie ulega likwidacji Biuro w Sokółce.

W związku z tym korespondencję do Agencji Nieruchomości Rolnych można kierować na adresy:

- ul. Sportowa 22, 16 – 400 Suwałki, 87 566-35-91

- ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok, 85 664-31-50

-  ul. Projektowana 34 , 16 – 050 Michałowo, 85 717-90-00

admin | 31.07.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacja o kastracji/sterylizacji psów na terenie Gminy Bargłów Koscielny

                Wójt Gminy Bargłów Kościelny informuje, że od dnia 01 sierpnia 2017 r. do 20 grudnia 2017 r.w Gabinecie Weterynaryjnym Luk - Vet Łukasz Jan Słowik, Barszcze 19A, 16-320 Bargłów Kościelny w godz. 8ºº – 17ºº, będzie możliwość skorzystania z usługi weterynaryjnej polegającej na zabiegu sterylizacji lub kastracji psów posiadających właściciela z terenu Gminy Bargłów Kościelny.

            Zabieg w 75 % finansowany jest przez Gminę Bargłów Kościelny i Związek Komunalny BIEBRZA. Właściciel lub opiekun psa będzie zobowiązany do sfinansowania 25% kosztów zabiegu w przypadku sterylizacji jest to kwota 57,50 zł a w przypadku kastracji 35,00 zł

            Warunkiem skorzystania z zabiegu jest wypełnienie przez właściciela/opiekuna psa formularza „Wniosek o wykonanie i częściowe sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji” i złożenie go w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pok. 2.

            Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, na stronie internetowej www.barglow.dt.pl oraz w Gabinecie Weterynaryjnym Luk - Vet Łukasz Jan Słowik, Barszcze 19A, 16-320 Bargłów Kościelny.

            Współfinansowany przez Gminę Bargłów Kościelny program sterylizacji/kastracji psów skierowany jest do właścicieli psów mieszkających na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

Do pobrania 

Wniosek o wykonanie i częściowe sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji.

admin | 31.07.2017 więcej | komentarz[0] |
Apel MRiRW oraz GLW
Treść pisma TUTAJ
admin | 28.07.2017 więcej | komentarz[0] |
III etap instalacji kolektorów słonecznych

Kontynuujemy inwestycję zakupu i montażu kolektorów słonecznych. To już III etap, w którym na kolejnych budynkach mieszkalnych zostaną zamontowane instalacje wykorzystujące energię słoneczną.
Informacja o dofinansowaniu.

Projekt : „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny
Będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Celem głównym projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny” jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt obejmie zakup i montaż 90 zestawów kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych.


admin | 27.07.2017 więcej | komentarz[1] |
Wnioski "500+"
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU

W celu sprawnego przyjmowania i rozpatrywania wniosków na „500+” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym zaprasza interesantów w poniższych terminach:

- 16-31 sierpnia – rodziny składające wniosek na „500 +” bez dochodu ( na 2 i kolejne dziecko)

- 1-15 września – rodziny, które składają wnioski na “500+” , stypendium szkole oraz fundusz alimentacyjny

- od 17 września – wszyscy pozostali wnioskodawcy

Wyżej wymieniony podział wynika z faktu sprawnego składania wniosków na świadczenia rodzinne, stypendium szkolne oraz fundusz alimentacyjny. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie, co zapewni ciągłą wypłatę świadczeń.

admin | 25.07.2017 więcej | komentarz[0] |
Bioasekuracja
Więcej informacji
admin | 24.07.2017 więcej | komentarz[0] |
KRUS ostrzega przed oszustami
Treść komunikatu >>> TUTAJ <<<
admin | 21.07.2017 więcej | komentarz[0] |
Nowe wymagania dla utrzymania świń w gospodarstwie wg. obowiązujących przepisów oraz bioasekuracji.
Wymagania wg. obowiązujących przepisów >>> TUTAJ <<<
admin | 18.07.2017 więcej | komentarz[0] |
Konkurs "Ogrody przyjazne przyrodzie"
Więcej informacji o konkursie >>> TUTAJ <<<
admin | 18.07.2017 więcej | komentarz[0] |
Zaproszenie na badana mammograficzne
admin | 18.07.2017 więcej | komentarz[0] |
Zakończenie zadania inwestycyjnego
Zakończone zostało zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Netta Folwark obejmujący odcinki dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny”.

Długość wykonanych dróg – 3,52 km

Powyższe zadanie zostało sfinansowane w sposób następujący:

  • Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019: 1 303 764,90 zł  
  • Gmina Bargłów Kościelny 685 868,55 zł
  • Powiat Augustowski 658 971,74 zł

Dokonano także symbolicznego „wbicia szpadla” pod budowę kolejnej wspólnej inwestycji Powiatu Augustowskiego i Gminy Bargłów Kościelny tj.: Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka do dr. Nr 16 wraz z dojazdami”


WIĘCEJ ZDJĘĆ >>> TUTAJ <<<
admin | 17.07.2017 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal