Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
admin | 09.08.2013 więcej | komentarz[0] |
Informacja

Gmina Bargłów Kościelny informuje, że realizacja zadania pn.”.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny” jest dotowana na podstawie umowy nr 099/2013/B-OZ/AZ-004/DA z dnia 21 czerwca 2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.


admin | 24.07.2013 więcej | komentarz[0] |
Zawiadomienie 24.07.2013
 

admin | 24.07.2013 więcej | komentarz[0] |

Do mieszkańców

Gminy Bargłów Kościelny

 

 

 

Informuję, że w dniu 16.07.2013 r. weszła w życie uchwała Nr XVI/140/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 czerwca 2013 r., w której ustalono niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Nie zmieniła się stawka za odpady zbierane w sposób zmieszany - opłata wynosi 12,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

Właściciele nieruchomości, którzy w złożonych deklaracjach zadeklarowali, iż będą zbierali odpady komunalne w sposób selektywny, jak również Ci, którzy chcą zmienić sposób zbierania odpadów, proszeni są o stawienie się w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym pok. nr 2 celem zmiany złożonej deklaracji.

 

 

 Wójt Gminy

 

 Bargłów Kościelny

admin | 16.07.2013 więcej | komentarz[0] |
admin | 12.07.2013 komentarz[0] |

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3


Białystok, 2013.07.08
WI-I.7820.3.6.2013.LM

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Zgodnie z art lii ust. 1 i lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), w związku z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zawiadamiam, że w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, z dnia 18.06.2013r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 13/2012 z dnia 24.08.2012r. znak: WI-L7820.3.1.2012.ŁM, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad

- właściwemu zarządcy drogi, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie
Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na
odcinku od km projektowanego 236+648 (km istn. 237+153) do km projektowanego 248+412
(km istn. 248+160), wraz z niezb
ędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi oraz zatwierdzeniem podzia
łu nieruchomości, w części dotyczącej całkowitej rezygnacji
z budowy ekranów akustycznych:

- ekran 1 (strona prawa) - zlokalizowany od km 246+175,5 do km 246+651,5 o wysokości 4,5m

- ekran 2 (strona prawa) - zlokalizowany od km 247+524,5 do km 247+817,5 o wysokości 4,5m

- ekran 3 (strona lewa) - zlokalizowany od km 248+270,0 do km 248+412,0 o wysokości 4,5m na działkach o nr ewid. gruntu:

Gmina Bargłów Kościelny:

- obręb Bargłów Dworny: 284/1, 604/1, 285, 286, 453, 287, 288, 571/2, 149, 150, 151/1, 144/4,
153/4, 535/2.

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Infrastruktury, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, pok. 326, a także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do czasu wydania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

admin | 11.07.2013 więcej | komentarz[0] |

BARGŁÓW KOŚCIELNY- GRAFIK ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2013

 

23 lipiec; 26 sierpień; 24 wrzesień; 24 październik; 15 listopad; 11 grudzień

Komorniki, Bargłówka, Piekutowo, Pieńki, Lipowo, Tajno Łanowe, Nowiny Stare, Sosnowo, Tajenko, Tajno Podjeziorne, Tajno Stare, Pruska, Wólka Karwowska, Bułkowizna, Kroszewo, Kroszówka, Górskie.

 

 

25 lipiec; 27 sierpień; 25 wrzesień; 25 październik; 21 listopad; 12 grudzień

Bargłów Kościelny, Brzozówka, Bargłów Dworny wieś, Bargłów Dworny kolonie, Nowiny Bargłowskie, Kamionka Stara, Kamionka Nowa, ,Łabętnik, Reszki, Kukowo, Młynek.

 

 

26 lipiec; 28 sierpień; 26 wrzesień; 28 październik; 22 listopad; 13 grudzień

Solistówka, Tobyłka, Źrobki, Rumiejki, Judziki, Popowo, Pomiany, Barszcze, Dreństwo, Dreństwo kolonie.

 

 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

28 wrzesień, 21 grudzień

 

 

admin | 09.07.2013 więcej | komentarz[0] |

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?
PAMIĘTAJ

-ZGNIEĆ PLASTIKOWE BUTELKI I PUSZKI ALUMINIOWE PRZED WRZUCENIEM DO WORKA/POJEMNIKA;

- NIE TŁUCZ SZKŁA PRZED WRZUCENIEM DO WORKA /POJEMNIKA

NIE ŚMIEĆ - SEGREGUJ

admin | 20.06.2013 więcej | komentarz[0] |


admin | 17.06.2013 więcej | komentarz[0] |

admin | 12.06.2013 więcej | komentarz[0] |
admin | 05.06.2013 komentarz[0] |admin | 24.05.2013 więcej | komentarz[0] |
Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

admin | 21.05.2013 więcej | komentarz[0] |

Spotkanie informacyjne pt. „Mam pomysł na biznes – zasady podejmowania działalności gospodarczej oraz dostępne formy wsparcia finansowego”

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Mam pomysł na biznes - zasady podejmowania działalności gospodarczej oraz dostępne formy wsparcia finansowego” , dotyczące aktualnych możliwości pozyskania wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstw.

Spotkanie odbędzie w 13 czerwca 2013 r. w godz. 10.00-14.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, sala 115,
I piętro.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane aktualne możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej, zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowanych z Funduszy Europejskich, dostępnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dla przedsiębiorstw z sektora MSP. Przedstawione zostaną również informacje na temat prawno-administracyjnych zasad podejmowania działalności gospodarczej.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej,
a także przedsiębiorców z województwa podlaskiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego do 7 czerwca 2013 r. 
na adres e-mail:
gpi@wrotapodlasia.pl lub na nr faksu 85 66 54 474.

Dodatkowych informacji udzielają:

Magdalena Kosobudzka, Tel: 85 74 97 599, magdalena.kosobudzka@wrotapodlasia.pl 

Agnieszka Piesowicz – tel. 85 74 97 516, agnieszka.piesowicz@wrotapodlasia.pl

 

ZAPRASZAMY!

 

admin | 21.05.2013 więcej | komentarz[0] |
admin | 08.05.2013 komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal