Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


admin | 08.12.2016 komentarz[0] |
Ponowne zaproszenie do składania deklaracji udziału w projekcie

Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ponownie zamierza złożyć projekt do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Ogłoszenie o konkursie planowane jest na styczeń 2017 r.

Jednocześnie informuję, że zmieniły się warunki konkursu i kryteria wyboru projektów. W związku z tym Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” może występować jako beneficjent i przygotować wspólny projekt wyłącznie w imieniu osób fizycznych-mieszkańców regionu, będących właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jako odbiorców końcowych, zużywających energię na potrzeby własne. 

Nowe kryteria konkursu premiują instalacje fotowoltaniczne o mocy do 5 kWp, dlatego tylko takie będziemy umieszczać we wniosku. Istnieje również możliwość ujęcia w projekcie instalacji mieszanych (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaniczne). 

W związku z powyższym proszę o ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji i ankiet w terminie do dnia 10 grudnia 2016. 

Po nowym roku będziemy, odrębnym pismem, prosić o podanie informacji o faktycznym zużyciu energii w gospodarstwie domowym za rok 2016 potwierdzonym kopią rachunku za energię. 

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość dodatkowych zgłoszeń do projektu. Prosimy o powiadomieniu o tym sąsiadów i znajomych. 

Oddzielny konkurs zostanie ogłoszony dla podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych i organizacji samorządowych. W tym konkursie każdy podmiot będzie mógł złożyć indywidualny wniosek. Zainteresowanym podmiotom LGR oferuje przygotowanie wniosku wraz z załącznikami. 

Wszelkie informacje można uzyskać u Leszka Żukowskiego pod nr. tel. 87 565 6198 w godz. 11.30-15.30. 

Deklaracje wraz z ankietą są do pobrania na stronie http://lgr-pojezierze.eu

Ankieta

Deklaracja

Deklaracja LGR

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu

Cezary Cieślukowski


pawel | 06.12.2016 więcej | komentarz[0] |
admin | 29.11.2016 komentarz[0] |
Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury
 

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia i realizacji projektów w ramach podpisanej umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020.

Podczas spotkania zostaną przedstawione cele oraz budżet lokalnej strategii rozwoju wraz z harmonogramem planowanych do ogłoszenia naborów wniosków o udzielenie wsparcia w ramach trzech funduszy: EFS, EFRR, EFRROW. Omówione zostaną także lokalne kryteria wyboru operacji.

Miejsce spotkania – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym

Termin
– 30 listopad 2016 r. godz. 9.00.

Serdecznie zapraszamy.
admin | 23.11.2016 więcej | komentarz[0] |
Widzisz potrzebujących pomocy - dzwoń
admin | 23.11.2016 więcej | komentarz[0] |
list Prezesa KRUS
admin | 17.11.2016 więcej | komentarz[0] |

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Augustowskiego

admin | 10.11.2016 więcej | komentarz[0] |
admin | 09.11.2016 komentarz[0] |
admin | 09.11.2016 komentarz[0] |
pge
admin | 04.11.2016 komentarz[0] |
Zmiany przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

Zmiany przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

 
admin | 02.11.2016 więcej | komentarz[0] |
Akcja „ODBLASKI ? BIORĘ W CIEMNO”
Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Augustowie została przeprowadzona akcja pod nazwą: „ODBLASKI ? BIORĘ W CIEMNO”.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, zakupiliśmy opaski odblaskowe, które zostały rozdane dzieciom z naszych szkół. Zasady bezpieczeństwa pieszych, jak również używanie elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym po zmierzchu zostały omówione przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.
pawel | 19.10.2016 więcej | komentarz[0] |
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny

Gmina Bargłów Kościelny informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
pawel | 12.10.2016 więcej | komentarz[0] |
Ogłoszenie dotyczące rozeznania i ustalenia możliwości i celowości powstania dystrybucyjnej sieci gazowej gazociągu
Bargłów Kościelny 04.10.2016 r.
Ogłoszenie

Informujemy, iż Gmina Bargłów Kościelny podjęła wstępne rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa, dotyczące rozeznania i ustalenia możliwości i celowości powstania dystrybucyjnej sieci gazowej gazociągu (LNG - gaz ziemny) na terenie gminy Bargłów Kościelny.

Zainteresowanych mieszkańców oraz podmioty gospodarcze zapraszamy do wypełnienia ankiety służącej zbadaniu możliwości gazyfikacji gminy.

Wypełnione ankiety prosimy składać do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny do 30 października 2016 r. pokój nr 2 tel. (87) 6424011. Zostaną one wykorzystane przez PSG sp. z o.o. Odział w Warszawie do opracowania możliwości gazyfikacji miejscowości.

Przewidywalne koszty przyłączenia gazowego: około 1 932 zł (do 15m, od gazociągu do granicy działki).
Przewidywalne koszty instalacji wewnętrznej na potrzeby kuchni gazowej około 2 500 zł.
Przewidywalne koszty instalacji wewnętrznej na potrzeby ogrzewania około 7 500 zł.

Ankieta do pobrania.

Zastępca Wójta
Radosław Wawiórko
admin | 05.10.2016 więcej | komentarz[0] |
Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie” i Targi Leśne "Las i My"
pawel | 05.10.2016 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal