Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Zaproszenie Zasady Przyznawania Płatności w latach 2015-2020

pawel | 19.09.2014 komentarz[0] |
Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotycząca wyłożenia szczepionki do zwalczania wścieklizny.

Szczegółowa informacja do pobrania.

pawel | 19.09.2014 komentarz[0] |
 
admin | 18.09.2014 więcej | komentarz[0] |
admin | 17.09.2014 więcej | komentarz[0] |
Informacja ARiMR dotycząca zmian w systemie dopłat bezpośrednich od 2015 roku

 

1.Rolnicy, którzy będą w tym roku siać oziminy i posiadają ponad 10 ha gruntów ornych muszą przestrzegać dywersyfikacji upraw.

2.Nowy kształt dopłat bezpośrednich od 2015 roku - większe wymagania proekologiczne.

3.Płatność na zazielenienie w roku 2015 - podstawowe informacje.

4.Instrukcja korzystania z kalkulatora w zakresie płatności na zazielenianie.

5.Kalkulator do wyliczenia szacunkowej kwoty płatności bezpośrednich w roku 2015.

pawel | 10.09.2014 więcej | komentarz[0] |

admin | 10.09.2014 więcej | komentarz[0] |
admin | 27.08.2014 więcej | komentarz[0] |
Informacja

Szanowni beneficjenci ARiMR

Uprzejmie informujemy że w dniu 5 czerwca 2014 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Podlaskim Oddziałem Regionalnym ARiMR a Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

W ramach porozumienia powstał zespół ekspertów, który ma zadanie pomagać rolnikom i innym beneficjentom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przygotowaniu uzupełnień lub wyjaśnień do złożonych wniosków o przyznanie pomocy, wypłatę wsparcia czy jego prawidłowe rozliczenie. Dotyczy to wniosków złożonych w ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wstępnie uznanym grupom czy organizacjom producentów owoców i warzyw.

Eksperci nieodpłatnie doradzają wnioskodawcom i beneficjentom PROW 2007 - 2013 w działaniach:

 • Ułatwianie startu młodym rolnikom (112),

 • Modernizacja gospodarstw rolnych (121),

 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126),

 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212),

 • Program rolnośrodowiskowy (214),

 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223), Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311 oraz 413),

 • Grupy producentów rolnych (142),

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312 oraz 413),

w zakresie:

 1. prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,

 2. prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,

 3. wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,

 4. przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,

    5. przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u
    wnioskodawców i beneficjentów,

    6. spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych
   środków.

  AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MDRENIZACJI ROLNICTWA

 Biuro Powiatowe ARiMR w Augustowie

 ul. Przemysłowa 6

 16-300 Augustów

tel. (0-87) 643 80 22, fax. (087) 64369-33

duda | 16.07.2014 więcej | komentarz[0] |

Bargłów Kościelny 03.07.2014r.
INFORMACJAGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym informuje, że w związku z wejściem Karty Dużej Rodzinny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, przyjmowane są wnioski w siedzibie Ośrodka.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje są udzielane w pokoju nr 1 (świadczenia rodzinne) pod numerem tel. 87 6424092 oraz na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl


duda | 04.07.2014 więcej | komentarz[0] |
Ankieta Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"
admin | 30.06.2014 więcej | komentarz[0] |
admin | 24.06.2014 więcej | komentarz[0] |
admin | 24.06.2014 więcej | komentarz[0] |
Azbest 2014

Azbest2014

pawel | 18.06.2014 komentarz[0] |
 
admin | 27.05.2014 więcej | komentarz[0] |
admin | 14.05.2014 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal