Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Odnawialne źródła energii w Gminie Bargłów Kościelny

W związku z zamiarem starania się o środki zewnętrzne na kolejne etapy inwestycji w odnawialne źródła energii przez Gminę Bargłów Kościelny, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny do składania deklaracji przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji OZE.

Wstępne zapisy dotyczą instalacji OZE:

 • kolektorów słonecznych ,
 • paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną
 •  pomp ciepła pozwalających zarówno na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, jak i ogrzewanie budynku.

    Wstępne założenia rekrutacji do projektu:

 • program przeznaczony jest dla indywidualnych mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny
 • w budynku mieszkalnym, w którym ma być zamontowana instalacja, nie może być prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza,
 • pozyskanie środków na dofinansowanie tego projektu pozwoli na pokrycie ok. 85 % wartości netto instalacji odnawialnych źródeł energii.

    Zainteresowanych mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny udziałem w programie zachęcamy do uzupełnienia wstępnej deklaracji przystąpienia do programu.

    Ankietę należy złożyć najpóźniej do dnia 28.02.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że złożona deklaracja nie jest wiążąca dla żadnej ze stron, jednak jest niezbędna celem rozeznania zapotrzebowania oraz ewentualnego wnioskowania o środki zewnętrzne dla mieszkańców gminy.

Podane powyżej założenia mogą ulec zmianie.

 

admin | 23.01.2018 więcej | komentarz[0] |
Szkolenie - płatności obszarowe
Kierownik Biura Powiatowego  ARiMR w Augustowie informuje że w dniu 19.02.2018r o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny odbędzie się szkolenie dot. zmian w płatnościach obszarowych oraz eWnioskuPlus 2018. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
admin | 22.01.2018 więcej | komentarz[0] |
Uchwała Rady Powiatu Augustowskeigo w sprawie dyżurów aptek
Treść uchwały znajduje się TUTAJ
admin | 11.01.2018 więcej | komentarz[0] |
Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania

W dniu 10 stycznia 2018r. została podpisana umowa Nr 00006-6523.2-SW1010032/18 pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Bargłów Kościelny na dofinansowanie zadania:

 „Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno - sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na jeziorze Dreństwo”

W ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach działania 4.2 „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

Wartość przyznanego dofinansowania na realizację operacji 130 300,00 zł.  

Celem operacji jest : Poprawa warunków życia poprzez budowę infrastruktury turystycznej na plaży gminnej oraz na jeziorze Dreństwo.

Beneficjent: Gmina Bargłów Kościelny

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest :

Pomost – 1

Liczba odnowionych /zmodernizowanych obiektów infrastruktury publicznej służącej mieszkańcom LSR - 1

W ramach tej operacji zostanie wykonane:

 1. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny

 2. Bujak rekin

 3. Bujak hipcio

 4. Linarium choinka

 5. Zestaw rekreacyjno-treningowy

 6. Wyciąg dolny podwójny na pylonie

 7. Orbitrek podwójny na pylonie

 8. Prace wykończeniowe na nawierzchni trawiastej

 9. Pomost pływający na jeziorze Dreństwo.

Operacja jest realizowana w : województwie podlaskim, powiecie augustowskim, gminie Bargłów Kościelny, miejscowościach : Barszcze oraz Dreństwo, na działkach nr 3/1, 5/3, 4, 81. 

 

admin | 10.01.2018 więcej | komentarz[0] |
Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

W związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych doposażyliśmy wszystkie jednostki OSP działające na terenie Gminy Bargłów Kościelny:

OSP Tajno Stare:
Remont strażnicy ( hydrant)
4360,00 zł - Dotacja MSWiA

OSP Bargłówka:
Agregat prądotwórczy - 3550,00 zł
3200,00 zł - Dotacja MSWiA
350,00 zł - Gmina Bargłów Kościelny

OSP Popowo
Agregat prądotwórczy - 3550,00 zł
3200,00 zł - Dotacja MSWiA
350,00 zł - Gmina Bargłów Kościelny

OSP Wólka Karwowska
Motopompa pożarnicza - 4800,00 zł
3200,00 zł - Dotacja MSWiA
1600,00 zł - Gmina Bargłów Kościelny

OSP Bargłów Kościelny
Ubranie specjalne 6 szt. - 21 000,00 zł 
4730,00 zł - Dotacja KSRG
14 770,00 zł - Dotacja Gmina Bargłów Kościelny
1 500,00 zł - Dotacja Starostwa Powiatowego w Augustowie

OSP Dreństwo
Remont ogrzewania budynku remizy 
5400 - Dotacja KSRG
 
admin | 05.01.2018 więcej | komentarz[0] |
Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku
Informuję, iż w 2018 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w Urzędzie Gminy ( pokój nr 10 ) w terminach:
 • od 01 lutego 2018 do 28 lutego 2018 r  wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 1 sierpnia 2017 do 31 stycznia 2018
 • od 01 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2018  wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 lutego 2018 r do 31 lipca 2018r.
Limit zwrotu podatku w 2018 roku za 1 ha użytków rolnych wynosić będzie 1,00 zł x 86 litrów = 86,00 zł

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach:
 • 1 kwietnia - 30 kwietnia 2018 roku w przypadku wniosku złożonego w miesiącu lutym na rachunek wskazany we wniosku.
 • 1 października - 31 października 2018 roku w przypadku wniosku złożonego w miesiącu sierpniu na rachunek wskazany we wniosku. 
Wójt
/-/
Andrzej Kwieciński

admin | 05.01.2018 więcej | komentarz[0] |
Decyzja o likwidacji Gminnej Spółki Wodnej w Bargłowie Kościelnym
Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym informuje, że decyzją Starosty Augustowskiego z dnia 22 grudnia 2017r zostaje rozwiązana Gminna Spółka Wodna w Bargłowie Kościelnym. Decyzja została umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym oraz jest dostępna pod tym linkiem
admin | 28.12.2017 więcej | komentarz[0] |
8 stycznia 2018 dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że dzień 8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym , zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bargłów Kościelny Nr 7/2017 z dnia 4 grudnia 2017r., z powodu święta przypadającego w dniu 6 stycznia 2018r. (sobota)  Treść Zarządzenia >>> TUTAJ <<<

admin | 27.12.2017 więcej | komentarz[0] |
Życzenia świąteczne

admin | 20.12.2017 więcej | komentarz[0] |
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok
Informujemy, że w dziale Gospodarka Odpadami  są dostępne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018

admin | 18.12.2017 więcej | komentarz[0] |
Konkurs zbiórki makulatury - rozstrzygnięcie

Atrakcje Parku Wodnego „TROPIKANA” w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach – czekają na  najbardziej aktywnych uczniów w konkursie makulatury „EKO – ZABAWA”. W dniu dzisiejszym 90 uczniów, którzy zebrali największą ilość makulatury uczestniczy w wyjeździe do Aquaparku. W konkursie udział wzięło 101 uczniów ze wszystkich szkół z terenu Gminy Bargłów Kościelny. Łącznie zebrano ponad 18 ton makulatury.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i serdecznie dziękujemy. 

admin | 15.12.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacja o programie e-Zdrowie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zachęca do skorzystania z usług oferowanych przez Portal Pacjenta, który powstał w ramach zrealizowanego projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie i jest dostępny pod adresem ezdrowie.wrotapodlasia.pl.
Portal Pacjenta oferuje:
 • możliwość zarejestrowania się przez Internet do większości poradni specjalistycznych w województwie podlaskim ( po założeniu konta)
 • wygodny wybór terminów i zarządzania nimi 

po aktywacji konta ( w podmiocie leczniczym) i wyrażeniu zgody na przekazywanie danych na poziom regionalny

 • dostęp do własnej dokumentacji medycznej
 • uzupełnianie własnej dokumentacji o wyniki badań
 • udostępnienie dokumentacji wybranemu lekarzowi
admin | 14.12.2017 więcej | komentarz[0] |
Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 Treść komunikatu >>> TUTAJ <<<
admin | 14.12.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacje na temat bioasekuracji
Informujemy i zachęcamy do zapoznania się z materiałami dot. wirusa afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy oraz zasad bioasekuracji w gospodarstwach, które zostały opracowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Materiały są dostępne na stronie www.asf.wrotapodlasia.pl
admin | 14.12.2017 więcej | komentarz[0] |
Ulotka dot. postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika
Treść ulotki dostępna >>> TUTAJ <<<
admin | 14.12.2017 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal