Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Wyłączenia planowe energii elektrycznej
admin | 07.03.2018 więcej | komentarz[0] |
Informacja o kastracji/sterylizacji psów na terenie Gminy Bargłów Kościelny


Wójt Gminy Bargłów Kościelny informuje, że od dnia 01 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Gabinecie Weterynaryjnym Luk - Vet Łukasz Jan Słowik, Barszcze 19A, 16-320 Bargłów Kościelny w godz. 8ºº – 17ºº, będzie możliwość skorzystania z usługi weterynaryjnej polegającej na zabiegu sterylizacji lub kastracji psów posiadających właściciela z terenu Gminy Bargłów Kościelny.

Zabieg w 75 % finansowany jest przez Gminę Bargłów Kościelny i Związek Komunalny BIEBRZA. Właściciel lub Opiekun psa będzie zobowiązany do sfinansowania 25% kosztów zabiegu w przypadku sterylizacji jest to kwota 57,50 zł,
a w przypadku kastracji 35,00 zł.

W przypadku wykorzystania środków finansowych Związku Komunalnego Biebrza, Właściciela lub Opiekuna psa będzie zobowiązany do sfinansowania 50% kosztów zabiegu w przypadku sterylizacji jest to kwota 115,00zł, a w przypadku kastracji 70,00zł.

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest wypełnienie przez właściciela/opiekuna psa formularza „Wniosek o wykonanie i częściowe sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji” i złożenie go w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47,
16-320 Bargłów Kościelny, pok. 2.

Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, na stronie internetowej www.barglow.dt.pl oraz w Gabinecie Weterynaryjnym Luk - Vet Łukasz Jan Słowik, Barszcze 19A, 16-320 Bargłów Kościelny, tel. 693 816 502.

Współfinansowany przez Gminę Bargłów Kościelny program sterylizacji/kastracji psów skierowany jest do właścicieli psów mieszkających na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

pawel | 28.02.2018 więcej | komentarz[0] |
Oferty szkoleń z WORD
Poniżej przedstawiamy ofertę szkoleń z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
admin | 23.02.2018 więcej | komentarz[0] |
Zaproszenie na badania mammograficzne w dniu 26 marca 2018
W imieniu NZOZ Medica zapraszamy mieszkanki Gminy Bargłów Kościelny na bezpłatne badania mammograficzne w dniu 26 marca 2018 r w godz. 8.00 - 17.00 przy Ośrodku Zdrowia w Bargłowie Kościelnym. Badania realizowane są bezpłatnie w ramach umowy z NFZ w zakresie profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie skorzystały z bezpłatnej mammografii. 
admin | 21.02.2018 więcej | komentarz[0] |
Informacja z Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
W imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkach przekazujemy informację o preferencyjnych pożyczkach na rozwój lub założenie działalności gospodarczej 
admin | 20.02.2018 więcej | komentarz[0] |
Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017
Informujemy, że w terminach 15.02 - 14.03.2018 rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017" 
Zasady jakie musi spełnić rolnik znajdują się  >> TUTAJ << 
Druk oświadczenia >> TUTAJ <<

admin | 20.02.2018 więcej | komentarz[1] |
Konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne

REGULAMIN KONKURSU

admin | 16.02.2018 więcej | komentarz[0] |
Wyłączenia energii elektrycznej
admin | 15.02.2018 więcej | komentarz[0] |
Podpisanie umowy o przyznaniu dofinasowania
 

Podobny obraz

 

 

 

 

 

Informujemy, iż w dniu 14 lutego 2018r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00328-6935-UM1010432/17 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku 15-888, ul. Wyszyńskiego 1

a

 Gminą Bargłów Kościelny z siedzibą w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka-Piekutowo w wyniku której osiągnięty zostanie następujący cel operacji: poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy poprzez wykonanie drogi 102863B Bargłówka – Piekutowo.

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie podlaskim, powiat augustowski, Gmina Bargłów Kościelny, miejscowości: Bargłówka, Piekutowo.

Wskaźniki:

-Długość wybudowanych/przebudowanych dróg 1,55 km

- Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego - 1 szt. 

 

Wysokość przyznanej pomocy ze środków PROW 2014-2020 w formie refundacji:  481 997 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem zł), tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Operacja realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie/zakresach:

 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.

 

pawel | 14.02.2018 więcej | komentarz[0] |
Informacje (filmy) dot. rejestru wyborców
wersja bez tłumacza języka migowego
wersja  z tłumaczem języka migowego
admin | 08.02.2018 więcej | komentarz[0] |
INFORMACJA o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego
pawel | 05.02.2018 więcej | komentarz[0] |
Komunikat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczący poprawy bezpieczeństwa podróżowania.
Treść komunikatu >> TUTAJ <<
admin | 01.02.2018 więcej | komentarz[0] |
Podpisanie umowy o dofinansowanie

 

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2018r.  została podpisana Umowa nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0250/17-00 o dofinansowanie zadania: „Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny” nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0250/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 pomiędzy Gminą Bargłów Kościelny a Zarządem Województwa Podlaskiego.

 W ramach projektu planowane jest zamontowanie 86 zestawów kolektorów słonecznych oraz  5 zestawów paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wartość zadania 1 541 894,27 zł w tym kwota dofinansowania 1 068 566,62 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 Wskaźniki: 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej - 86 szt. 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE  - 5 szt.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ( tony równoważnika CO2) (CI34) - 85.06

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok) - 17.37

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWht/rok) -  208.74

admin | 01.02.2018 więcej | komentarz[0] |
Informacja Ministerstwa Cyfryzacji o obowiązku składania JPK oraz o Profilu Zaufanym
Informacja znajduje się >> TUTAJ <<
admin | 01.02.2018 więcej | komentarz[0] |
Kampania informacyjna dot. składania e-wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich

Więcej informacji o eWnioskuPlus >>>> TUTAJ <<<<
admin | 26.01.2018 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal