Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Zawiadomienie


pawel | 26.02.2015 więcej | komentarz[0] |
Badania ankietowe GUS 2015pawel | 26.02.2015 więcej | komentarz[0] |
Zaproszenie na spotkania informacyjne dotyczące płatności na rok 2015.

pawel | 19.02.2015 więcej | komentarz[0] |
admin | 19.02.2015 komentarz[0] |
Zaproszenie ARiMR na spotkania informacyjne dotyczące płatności na rok 2015.
pawel | 16.02.2015 więcej | komentarz[0] |
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - zmiana od marca 2015 r.

Harmonogram odbioru odpadów: Bułkowizna, Kroszewo, Kroszówka, Górskie, Tajno Stare, Pruska, Wólka Karwowska

Harmonogram odbioru odpadów: Żrobki, Rumiejki, Judziki, Popowo, Pomiany, Barszcze, Dreństwo, Dreństwo kolonie

Harmonogram odbioru odpadów: Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Łabętnik, Reszki, Kukowo, Młynek, Solistówka, Tobyłka

Harmonogram odbioru odpadów: Bargłów Kościelny, Brzozówka, Bargłów Dworny, Nowiny Bargłowskie

Harmonogram odbioru odpadów: Komorniki, Bargłówka, Kresy, Piekutowo, Pieńki, Lipowo,Nowiny Stare, Sosnowo, Tajenko, Tajno Łanowe, Tajno Podjeziorne

pawel | 11.02.2015 więcej | komentarz[0] |
”Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego
w gminie Bargłów Kościelny”

 

 

Nadrzędnym celem projektu pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Bargłów Kościelny” jest poprawa stanu środowiska naturalnego regionu poprzez zwiększenie wykorzystania energii promieniowania słonecznego w procesie podgrzewania wody użytkowej w Gminie Bargłów Kościelny".

Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku wdrożenia działań projektu polegających na instalacji zestawów kolektorów słonecznych w poszczególnych miejscowościach gminy (na budynkach mieszkalnych oraz obiekcie użyteczności publicznej), służących do produkcji ciepła do podgrzewania wody użytkowej, a jego odzwierciedleniem będzie (oprócz mocy znamionowej zainstalowanych urządzeń) również dodatkowy efekt ekologiczny (poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych na etapie produkcji ciepła z wykorzystaniem konwencjonalnych źródeł, w tym w szczególności CO2).

W ramach projektu przewidziano zainstalowanie 198 zestawów solarnych (kolektory słoneczne wraz z niezbędnym osprzętem). Zgodnie z wybranym optymalnym wariantem realizacji przedsięwzięcia, inwestycją objęto łącznie 197 budynków mieszkalnych i 1 budynek użyteczności publicznej - przedszkole. Przewidziano również wykonanie innych niezbędnych prac - studium wykonalności, dokumentacji technicznej, nadzór oraz promocję projektu.

Instalowane kolektory:

- 27 szt. zestawu 2 - 300l, budynek 1-piętrowy

- 94 szt. zestawu 1 – 300l- budynek parterowy

- 15 szt. zestawu 4 - 400l, budynek 1-piętrowy

- 62 szt. zestawu 3– 400 l- budynek parterowy

Łączna moc znamionowa zainstalowanych urządzeń - 0,42 MW.

 W wyniku realizacji projektu nastąpi znaczący wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez społeczność lokalną gminy.

 Zakres projektu obrazują wskaźniki produktu:

1. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego (wskaźnik KSI) - wartość bazowa dla wskaźnika "0", wartość docelowa osiągnięta w roku 2015 - 198 szt.

2. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (wskaźnik obligatoryjny RPO) - wartość bazowa dla wskaźnika "0", wartość docelowa osiągnięta w roku 2015 - 0,42 MW (na wartość docelową składa się suma mocy zainstalowana poszczególnych zestawów kolektorów słonecznych na terenie gminy w ramach projektu).

3. Całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych na budynkach w gminie (wskaźnik autorski) - wartość bazowa dla wskaźnika "0", wartość docelowa osiągnięta w roku 2015 - 1067,02 m2 (na wartość docelową składa się suma powierzchni poszczególnych zestawów kolektorów słonecznych zainstalowanych na terenie gminy w ramach projektu).

4. Liczba gospodarstw domowych w gminie, na których zainstalowano kolektory słoneczne (wskaźnik autorski) - wartość bazowa dla wskaźnika "0", wartość docelowa osiągnięta w roku 2015 - 197 szt. (na wartość docelową wskaźnika składa się liczba gospodarstw domowych, w których zainstalowane będą kolektory słoneczne w ramach niniejszej inwestycji).

5. Liczba obiektów użyteczności publicznej w gminie, na których zainstalowano kolektory słoneczne(wskaźnik autorski) - wartość bazowa dla wskaźnika "0", wartość docelowa osiągnięta w roku 2015 - 1 szt. (na wartość docelową wskaźnika składa się liczba budynków użyteczności publicznej, na których zainstalowane będą kolektory słoneczne w ramach niniejszej inwestycji)

Wskaźniki rezultatu określone dla przedmiotowego przedsięwzięcia to  ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektów (wskaźnik KSI) - wartość bazowa dla wskaźnika "0", wartość docelowa osiągnięta w roku 2016 - 1703 GJ/rok (wartość wskaźnika odzwierciedla sumę zysku solarnego dla wszystkich zestawów kolektorów słonecznych instalowanych w ramach projektu osiągana będzie w okresie trwałości projektu tj. do roku 2019).

pawel | 06.02.2015 więcej | komentarz[0] |

Bargłów Kościelny, dn. 20.01.2015r.

Do

Mieszkańców wsi

Informuje,  w 2015 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w Urzędzie Gminy( pokój nr 10 ) w terminach:

 od 1 lutego 2015r. do 28 lutego 2015r wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014r. do 31 stycznia 2015r„

 od 1 sierpnia 2015r. do 31 sierpnia 2015r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015r. do 31 lipca 2015r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2015 rok.

Limit zwrotu podatku w 2015 roku za 1 ha użytków rolnych wynosić będzie: 0,95 zł x

86 litrów = 81,70zł.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w

terminach:

1 kwietnia - 30 kwietnia 2015r w przypadku wniosku złożonego w miesiącu lutym na

rachunek wskazany we wniosku.

1 października - 31 października 2015r w przypadku wniosku złożonego w miesiącu

sierpniu na rachunek wskazany we wniosku.

admin | 27.01.2015 więcej | komentarz[0] |
admin | 22.01.2015 więcej | komentarz[0] |
admin | 22.01.2015 więcej | komentarz[0] |
Kalenarz imprez PODR w Szepietowie na 2015 r.

Rolnicza stolica Podlasia zaprasza

Bogaty kalendarz imprez targowo-wystawienniczych na 2015 rok przygotował Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

W tegorocznym programie znajdują się targi ogrodnicze, pszczelarskie, targi budownictwa wiejskiego, a także imprezy dedykowane tym, którzy chcą dowiedzieć się więcej np. o konserwacji i przygotowywaniu pasz z użytków zielonych, uprawie kukurydzy, hodowli zwierząt, a także wydarzenia skierowane do właścicieli lasów czy do branży agroturystycznej.

Każde targi organizowane przez PODR w Szepietowie to wydarzenie branży rolniczej o zasięgu północno-wschodniej Polski. Przez te kilka dni w roku Szepietowo staje się rolniczą stolicą Podlasia. Spełniamy wysokie wymagania wystawców jak i odwiedzających.

Najnowsze osiągnięcia rolnictwa tylko w Szepietowie

Udział w naszych targach to okazja do zapoznania się z rozwojem i nowościami w polskim rolnictwie oraz spędzenia weekendu na imprezach towarzyszących. Pobyt w Szepietowie owocuje nawiązaniem wielu kontaktów handlowych, bowiem nasi wystawcy przyjeżdżają z całej Polski.

Szepietowskie targi co roku odwiedzają tysiące zwiedzających z kraju i z zagranicy. W ubiegłym roku, w czerwcu, podczas Ogólnopolskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych padł rekord odwiedzających. Swoją obecnością zaszczycił nas Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – nadając naszej inicjatywie miano polskiej stolicy rolnictwa.

W tym roku, chcemy również sprostać Państwa oczekiwaniom, dlatego zaprosiliśmy do uczestnictwa w targach licznych wystawców z całego kraju. To oni zaprezentują w Szepietowie wszystko to, co najnowocześniejsze, unikatowe, wyjątkowe i przydatne w prowadzeniu produkcji rolniczej, ogrodniczej i leśnej.

Zapraszamy po wiedzę i doradztwo

Tegoroczne targi upłyną również pod znakiem licznych wydarzeń towarzyszących, pokazów, szkoleń, konferencji i warsztatów, przygotowanych we współpracy z partnerami targów – stowarzyszeniami branżowymi, wystawcami i mediami. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie tradycyjnie zapewni szereg atrakcji i miłą atmosferę.

Każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas imprez zapewniamy fachowe doradztwo i miłą obsługę.

 

Oferujemy ponad 1000 miejsc parkingowych.

Dla zwiedzających wstęp na targi bezpłatny.

 

Szczegółowych programów imprez wystawienniczo-targowych i informacji szukajcie na stronie www.odr.pl, a także w „Wiadomościach Rolniczych”.

Kalendarz imprez 2015 rok

18-19 kwietnia

Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie

30-31 maja

Zielona Gala, Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego

27-28 czerwca

XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym

18-19 lipca

Targi AgroEkoTurystyczne w Augustowie

13 września

Podlaski Dzień Kukurydzy

VIII Wojewódzki Konkurs Orki

10-11 października

Targi Ogrodnicze "Jesień w sadzie i ogrodzie", III Targi Leśne „Las i My”


 

 

 

 Organizator:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

18-210 Szepietowo

tel. 86 275 89 00

e-mail: wpodr@zetobi.com.pl

www.odr.pl

Serdecznie zapraszamy

Anna Fatyga

Redaktor Naczelna Wiadomości Rolniczych

pawel | 09.01.2015 więcej | komentarz[0] |
Zaproszenie

Zaproszenie

pawel | 09.01.2015 więcej | komentarz[0] |

admin | 09.01.2015 więcej | komentarz[0] |
admin | 08.01.2015 więcej | komentarz[0] |

Bargłów Kościelny, dn. 29.12.2014r.

Do

Mieszkańców wsi

Informuje, iż w 2015 roku budynki mieszkalne wchodzące w skład gospodarstw rolnych jak i nieruchomości rolnych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wysokość stawki od budynków mieszkalnych obowiązującej na terenie Gminy Bargłów Kościelny w 2015r będzie wynosiła 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Uprzejmie proszę o składanie informacji w sprawie podatku od nieruchomości w okresie od 02.01.2015r do 30.01.2015r pokój nr 10.

admin | 02.01.2015 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal