Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Ogłoszenie o rekrutacji w British American Tobacco
Ogłoszenie ogólne
Operator maszyn
Mechanik maszyn

admin | 07.02.2017 więcej | komentarz[0] |
Ogłoszenie o naborze do projektu

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o rekrutacji do Projektu na Państwa stronie internetowej. Ułatwi to Nam dotarcie do jak największego grona osób pochodzących z Państwa obszaru, które będą miały możliwość skorzystania z propozycji zawartych w projekcie, a tym samym będą miały szansę na założenie własnej Firmy.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkujących w powiecie augustowskim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim, monieckim i mieście Suwałki poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Więcej informacji

admin | 07.02.2017 więcej | komentarz[0] |
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.


pawel | 01.02.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacja o badaniach ankietowych GUS-1
Informacja o badaniach ankietowych GUS-1

Plakat badania społeczne 2017 r.

Plakat badania rolnicze 2017 r.

Terminy realizacji badań społecznych 2017 r.

pawel | 01.02.2017 komentarz[0] |
Zmiany w ochronie drzew i krzewów od 01 stycznia 2017 r.pawel | 01.02.2017 więcej | komentarz[0] |
KONSULTACJE SPOŁECZNE NA POTRZEBY KONCEPCJI MPZP

KONSULTACJE SPOŁECZNE NA POTRZEBY KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBRĘBU EWIDENCYJNEGO BARGŁÓW KOŚCIELNY W GMINIE BARGŁÓW KOŚCIELNY

GIS Podlasia Interaktywne Narzędzie Konsultacyjne

 
pawel | 01.02.2017 więcej | komentarz[0] |
Szkolenie chemizacyjne
admin | 31.01.2017 więcej | komentarz[0] |
Zakończenie zadania inwestycyjnego


Zakończyliśmy zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo-Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego”.
W ramach inwestycji wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 5,357 km wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego łączącą miejscowości: Dreństwo, Bułkowizna i Pruska.
Wartość zadania 2 514 421,86 zł.
- wkład własny Gminy Bargłów Kościelny 914 495,86 zł
- dofinansowanie w kwocie 1 599 926,00 zł pozyskaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


admin | 30.01.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacja o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie miejsc, w których utrzymywany jest drób
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie działając w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1077 z późn. zm.), oraz mając na względzie pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w zakresie ptasiej grypy, jak też bezpieczeństwo epizootyczne powiatu augustowskiego, zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie mieszkańcom gminy informacji dotyczącej obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie miejsc, w których utrzymywany jest drób (zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2b), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2016 r. poz. 2091.).

Zgłoszenia mogą być dokonywane w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Augustowie, telefonicznie, lub za pomocą poczty elektronicznej w godz. 8:00 – 15:00 w dni robocze nr. tel.: 87 643 22 86 e-mail: augustow.piw@wetgiw.gov.pl
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie

Marek Pirsztuk
pawel | 27.01.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca zjadliwej grypy ptaków
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie, działając w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1077) w związku z dużym zagrożeniem i rosnącą liczbą ognisk grypy ptaków, zwraca się z uprzejmą prośbą o ponowne przekazanie na terenie Państwa gmin informacji dotyczących obowiązku przestrzegania wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2016 poz. 2091).

Jednocześnie informuję, że nie stosowanie się do wymogów rozporządzenia a w szczególności nie utrzymywania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach skutkować będzie nałożeniem wysokich kar pieniężnych. W załączeniu katalog kar za nie przestrzeganie odnośnych wymogów.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie

Marek Pirsztuk
Katalog kar
Ulotka

pawel | 27.01.2017 więcej | komentarz[0] |
Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieściło na swojej stronie internetowej Przewodnik po działaniu "Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" w ramach programu PROW na lata 2014 - 2020. Zachęcamy do zapoznania się z treścią:
admin | 19.01.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Augustowskiem
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Augustowskim 
admin | 19.01.2017 więcej | komentarz[0] |
Konsultacje społeczne w formie warsztatów
W dniu 14 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny odbyły się warsztaty przyszłościowe „Future City Game” będące częścią konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny. Dzieci i młodzież z terenu Gminy Bargłów Kościelny aktywnie uczestniczyły w warsztatach dzieląc się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami a także brały aktywny udział w dyskusji z rodzicami, radnymi i samorządowcami na temat zagospodarowania części oświatowo – sportowej terenu Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym.
Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”. Środki pozyskano z Funduszy Europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój, przy współpracy z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Białymstoku.
 
Więcej zdjęć z warsztatów tutaj
admin | 17.01.2017 więcej | komentarz[0] |
Zakończenie zadania inwestycyjnego
Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1223 B Tajno Łanowe- Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo ” zostało ukończone.
W ramach inwestycji wykonano most o długości 37 m o nośności 50 ton.
Wartość zadania 2 874 979,75 zł.
Inwestycja została sfinansowana z następujących źródeł:
1 437 489,87 zł – Budżet Państwa
718 744,94 zł – budżetu Powiatu Augustowskiego
359 372,47 zł – budżetu Gminy Bargłów Kościelny
359 372,47 zł- budżetu Gminy Sztabin
admin | 14.01.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacje o wyłączeniach dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A.

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Godziny

Obszar

Stacja

2017.01.09 08:00

2017.01.09 14:00

6

Brzozówka

numery: 45, od 48 do 56, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 69

- gmina Bargłów Kościelny

05-31 Brzozówka 2

2017.01.16 08:00

2017.01.16 12:00

4

Bargłów Kościelny

ul. Tysiąclecia numery: 15, od 30 do 38

ul. Ogrodowa

ul. Augustowska 60

05-1243 Bargłów Kościelny 2

 

 

pawel | 06.01.2017 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal