Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Wzory > Wzory wniosków

Urząd Stanu Cywilnego:

Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do doręczeń w RP

Pełnomocnictwo do wpisania treści aktu USC Budownictwo:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Rolnictwo i ochrona środowiska:

Szkody oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki w uprawach i płodach rolnych, wykaz Kół Łowieckich

Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa (bóbr, wilk, żubr, ryś oraz niedźwiedź)


Karta informacyjna przedsięwzięcia

Materiał pomocniczy KIP 2018


Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbestUtrzymanie/hodowla psa rasy uznanej za agresywną

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Wpis o zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Bargłów Kościelny w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebalisk zwłok zwierzęcych, prowadzenia spalarni zwłok spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Zasady usuwania drzew  i krzewów od 17 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewuGospodarka nieruchomościami:

Podział nieruchomości (zaopiniowanie i wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości)

Podział nieruchomości (wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości)

Rozgraniczenie nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości


Zagospodarowanie przestrzenne:

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania

 
PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Do składania deklaracji z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. stosuje się formularze:

Osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DR-1 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DL-1 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

Osoby Fizyczne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty  zwolnione z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Do składania deklaracji z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. stosuje się formularze:

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 


 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal