Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Wzory > Wzory wniosków
Urząd Stanu Cywilnego:

Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do doręczeń w RP.

Pełnomocnictwo do wpisania treści aktu USC.  

Budownictwo:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Rolnictwo i ochrona środowiska:


Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Szkody oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki w uprawach i płodach rolnych, wykaz Kół Łowieckich

Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez żubry

Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry

Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Utrzymanie/hodowla psa rasy uznanej za agresywną

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Wpis o zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Bargłów Kościelny w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebalisk zwłok zwierzęcych, prowadzenia spalarni zwłok spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Gospodarka nieruchomościami:


Podział nieruchomości (zaopiniowanie i wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości)

Podział nieruchomości (wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości)

Rozgraniczenie nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości


Zagospodarowanie przestrzenne:

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania


Wzory deklaracji i informacji na podatek rolny, od nieruchomości i podatek leśny 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 
Wzory deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i podatek leśny 2018 r

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA w SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGOWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych

OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2015

OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016


komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal