Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Zaproszenie na szkolenie
pawel | 13.07.2017 więcej | komentarz[0] |
ULEPSZENIE SYSTEMU SIECI KOMUNALNEJ WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE WSI BARGŁÓW KOŚCIELNY


Informujemy iż, w dniu 10 lipca 2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00002-65150-UM1000012/17 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku 15-888, ul. Wyszyńskiego 1
a
Gminą Bargłów Kościelny z siedzibą w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na realizację zadania „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” w wyniku której osiągnięty zostanie następujący cel operacji: „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowę przepompowni ścieków".„Fundusz Europejski Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu „Poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowę przepompowni ścieków" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywalne wyniki operacji:

W ramach operacji zostanie wykonana: rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowa 10 szt. przepompowni ścieków.
Wartość wskaźników, których osiągniecie jest zakładane w wyniku realizacji operacji:
ujęcia wody (szt.) – 1
stacje uzdatniania wody (szt.) – 1
instalacje do oczyszczania ścieków (szt.) – 10

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie podlaskim, powiat augustowski, Gmina Bargłów Kościelny, miejscowość: Bargłów Kościelny.
Wartość inwestycji 2 949 068,44 zł. Wysokość przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” w formie refundacji: 1 510 834 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery zł), tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
z zakresu: „Gospodarka wodno-ściekowa”
TYTUŁ OPERACJI „ULEPSZENIE SYSTEMU SIECI KOMUNALNEJ WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE
WSI BARGŁÓW KOŚCIELNY” BENEFICJENT Gmina Bargłów Kościelny.

Więcej informacji:

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/z_prac_zarzadu/33-umowy-na-realizacje-projektow-z-zakresu-gospodarki-wodno-sciekowej-podpisane.html
pawel | 12.07.2017 więcej | komentarz[0] |
Medale dla samorządowców z Bargłowa
W obradach sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny 13 czerwca uczestniczył Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego podziękował radnym Rady Gminy, sołtysom i pracownikom Urzędu za bardzo dobrą współpracę przy realizacji szeregu inwestycji drogowych. Wręczył również przyznane przez Zarząd Powiatu medale „Za Zasługi dla Powiatu Augustowskiego”. Medal otrzymał Andrzej Kwieciński – Wójt Gminy Bargłów Kościelny, a data wręczenia medalu zbiegła się z datą wyboru po raz pierwszy na urząd wójta, co miało miejsce 13 czerwca 1990 roku. Taki sam medal otrzymał Marek Dobkowski – drugą kadencję Radny Rady Powiatu w Augustowie, pełniący obecnie funkcję Członka Zarządu Powiatu w Augustowie. We wręczaniu medali asystowali Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie i Ireneusz Sokołowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Augustowie.


pawel | 04.07.2017 więcej | komentarz[0] |
List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Treść listu >>> TUTAJ <<<
admin | 28.06.2017 więcej | komentarz[0] |
Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: grajewskiego, monieckieg
TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA >>> TUTAJ <<<
admin | 28.06.2017 więcej | komentarz[0] |
Zbiórka makulatury
admin | 11.10.2017 więcej | komentarz[0] |
Zakończenie zadania Wykonanie elewacji budynku po byłej Szkole Podstawowej w Tobyłce
Zakończyliśmy zadanie:
"Wykonanie elewacji budynku po byłej Szkole Podstawowej w Tobyłce". Wartość robót: 90 000 zł.


admin | 21.06.2017 więcej | komentarz[0] |
ASF - komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii
Treść komunikatu >>>>> TUTAJ <<<<<<
admin | 20.06.2017 więcej | komentarz[0] |
Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie Obrony Terytorialnej.
Więcej informacji  >>>>>TUTAJ <<<<<<
admin | 20.06.2017 więcej | komentarz[0] |
IV GMINNY BIEG PO ZDROWIE
Już po raz czwarty pod patronatem Wójta Gminy Bargłów Kościelny w dniu 18.06.2017 w lesie Karpa odbył się Gminny Bieg Po Zdrowie. 

Więcej zdjęć z imprezy >>>>>>>>>>>TUTAJ<<<<<<<<<<<<<<<<
admin | 20.06.2017 więcej | komentarz[0] |
Szkolenia z ARMiR

Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi szkoleniami ARiMR. >>>> TUTAJ <<<

 

admin | 13.06.2017 więcej | komentarz[0] |
IV GMINNY BIEG PO ZDROWIE
Pod patronatem Wójta Gminy Bargłów Kościelny 18 czerwca 2017 godz. 12:00 
Miejsce: las Karpa, zbiórka przy leśniczówce
Zgłoszenia do 13 czerwca 2017 pod nr tel. 87 64 24 078 

więcej informacji    >>>> TUTAJ <<<<

admin | 05.06.2017 więcej | komentarz[0] |
Światowy dzień bez tytoniu 31 maja 2017
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przesłanymi przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Augustowie TUTAJ
admin | 31.05.2017 więcej | komentarz[0] |
Podstawowe informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Podstawowe informacje dot. ASF - proszę zapoznać się z treścią TUTAJ
admin | 26.05.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacja dla użytkowników zestawów solarnych do produkcji ciepłej wody użytkowej
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów
PISMO DO MIESZKAŃCÓW
CENNIK USŁUG
Antinus Sp z.o.o  -nieuzasadnione wezwanie serwisu podlega opłacie 350 zł netto ( 430,50 zł brutto).
admin | 19.05.2017 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal