You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
Wybory Ławników na kadencję 2016 - 2019

Wybory


Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego


Zachowaj trzeźwy umysł


Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oświata
Zarys historyczny
Pierwsze wzmianki o wyznaczeniu domu na tymczasową szkółkę pochodzą z 1809 roku. W tym samym roku w parafii bargłowskiej powstają cztery szkółki: w Bargłowie, Tajnie, Netcie i Rutkach.

Wraz z wkroczeniem wojsk rosyjskich do Warszawy szkoła bargłowska podupadła, a w końcu została zamknięta z powodu braku pieniędzy dla nauczycieli.Wincenty Merkiewicz - pierwszy kierownik bargłowskiej szkoły (zdjęcie z 1919 roku)

W 1852 roku zbudowano drewnianą szkołę, w której uczono się i mówiono po rosyjsku. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku Wincenty Merkiewicz zostaje pierwszym kierownikiem bargłowskiej szkoły.

W 1939 roku powstała bolszewicka, białoruska szkoła w Bargłowie. Jesienią 1944 roku drewniana szkoła spłonęła. Wójt Józef Poziemski oddaje do użytku 3 pokoje w budynku Urzędu Gminy.Stary budynek Urzędu Gminy (zdjęcie z lat 1915-1918)Obecnie mieści się tu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W latach 50 zbudowano w Bargłowie nowy budynek szkoły a w roku 1986 rozpoczęto budowę nowej części szkoły podstawowej wraz z halą sportową. Jej oficjalne otwarcie miało miejsce 1 września 1988 roku. Rok później oddano do użytku salę gimnastyczną.

Obecnie w gminie Bargłów Kościelny funkcjonują 4 szkoły.


1) ZESPÓŁ SZKÓŁ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

Dyrektor: Marian Renkiewicz

Wicedyrektor: Janina Szymborska

Ponadto zatrudnionych jest 40 nauczycieli

W skład Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym wchodzi:

- Szkoła Podstawowa ----------Ilość uczniów 212

-Gimnazjum-----------------------Ilość uczniów 232

-Oddziały Przedszkolne--------5 latki 22

--------------------------------------6 latki 28

 

 

2) SZKOŁA PODSTAWOWA W TAJNIE STARYM

 

Dyrektor: Beata Krupińska

oraz zatrudnionych 10 nauczycieli

- Szkoła Podstawowa ----------Ilość uczniów 59

 

 

3) SZKOŁA PODSTAWOWA W KROSZEWIE

Dyrektor: Jan Duda

oraz zatrudnionych 8 nauczycieli

- Szkoła Podstawowa ----------Ilość uczniów 58

 

 

4) SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁABĘTNIKU

Dyrektor: Ryszard Grudziński

oraz zatrudnionych 9 nauczycieli

- Szkoła Podstawowa ----------Ilość uczniów 58


 Oświata w gminie to nie tylko szkoły i zajęcia lekcyjne. Od lat Dyrektorzy szkół przystępują do projektów oświatowych rozszerzających ofertę edukacyjną.
Pozyskując środki finansowe z Unii Europejskiej, zostały zrealizowane "Szkoła marzeń" (160 000 zł), "Akademia Jutra" (400 000 zł) oraz "Aktywna Szkoła".

komentarz[] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal