Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Obwieszczenia

sortuj według: tytułu | daty | popularności

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bargłów Kościelny w 2018 roku z dnia 2018-05-28
odsłon: 608 dodał: pawel | 29.05.2018 pokaż artykuł | komentarz[0] |

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbiórka przepustu i budowa mostu w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami od km 0+000 do km 0+719 w ramach rozbudowy drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka
odsłon: 438 dodał: pawel | 22.05.2018 pokaż artykuł | komentarz[0] |

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bargłów Kościelny w 2018 roku z dnia 2018-05-15
odsłon: 453 dodał: pawel | 15.05.2018 pokaż artykuł | komentarz[0] |

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
o wydaniu decyzji znak O.6220.1.2018.PB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej obory z powiększeniem stada do ok. 110 DJP na działce nr 569, w miejscowości Pomiany, gm. Bargłów Kościelny”.
odsłon: 456 dodał: pawel | 09.05.2018 pokaż artykuł | komentarz[0] |

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce przepustu i budowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami od km 0+000 do km 3+490.
odsłon: 470 dodał: pawel | 07.05.2018 pokaż artykuł | komentarz[0] |

Obwieszczenie Wojewody Podlaskeigo
odsłon: 590 dodał: admin | 10.04.2018 pokaż artykuł | komentarz[0] |

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej
rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo – Borzymy w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 4,50÷5,50 m, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejących przepustów drogowych, budowy systemu kanalizacji deszczowej polegającego na wykonaniu cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych, wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, rurociągu z tworzyw sztucznych z odprowadzeniem do rowu otwartego, wykonania odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci uzbrojenia terenu. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych
odsłon: 483 dodał: pawel | 09.04.2018 pokaż artykuł | komentarz[0] |

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości do zbycia.
odsłon: 638 dodał: pawel | 29.03.2018 pokaż artykuł | komentarz[0] |

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT
ogłoszonego Zarządzeniem Nr 319/2018 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bargłów Kościelny w 2018 roku
odsłon: 626 dodał: pawel | 14.03.2018 pokaż artykuł | komentarz[0] |

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
o wydaniu decyzji znak O.6220.4.2017.PB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1000 kW na działce o numerze geodezyjnym 188/2 w miejscowości Dreństwo, gm. Bargłów Kościelny”
odsłon: 448 dodał: pawel | 09.03.2018 pokaż artykuł | komentarz[0] |


strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] | wszystkich: 335

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal