Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Usuwanie Azbestu - Nabór wniosków
Usuwanie Azbestu - Nabór wniosków
Gmina Bargłów Kościelny zamierza w 2016 r. wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z wnioskiem o dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Informuję, że prace polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest będą bezpłatne. Właściciel obiektu będzie ponosił koszty nowego pokrycia dachu we własnym zakresie.
W związku z powyższym zgłoszenia osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania utylizacji azbestu przyjmują pracownicy Urzędu Gminy Bargłów Kościelny osobiście w pok. nr 2 , kontakt pod numerem tel. 87 642 40 11 z pracownikiem P. Bućkowskim Pawłem w terminie do 21 grudnia 2015 r. do godz. 15.30.
Po zebraniu wniosków od osób zainteresowanych wymianą pokrycia dachowego gmina złoży wniosek do WFOŚiGW o udzielenie dofinansowania. Po otrzymaniu promesy potwierdzającej przyznanie dofinansowania, gmina wyłoni wykonawcę, który będzie wykonywał prace w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, które zostały zgłoszone we wniosku o dofinansowanie.
Warunkiem realizacji powyższego zadania jest:
- pozyskanie środków z WFOŚiGW
- posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości
- nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
-podpisanie stosownej umowy zawierającej warunki usuwania wyrobów zawierających azbest na danej nieruchomości.

W związku z ograniczonymi środkami WFOŚiGW w przypadku dużej liczby zgłoszeń od mieszkańców zadanie może zostać podzielone na etapy, biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Wójt Gminy
/-/


 
pawel | 07.12.2015 komentarz[0] |
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal