www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Usuwanie Azbestu - Nabór wniosków
Wiadomość dodana przez: pawel (2015-12-07 10:13:53)

Usuwanie Azbestu - Nabór wniosków
Gmina Bargłów Kościelny zamierza w 2016 r. wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z wnioskiem o dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Informuję, że prace polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest będą bezpłatne. Właściciel obiektu będzie ponosił koszty nowego pokrycia dachu we własnym zakresie.
W związku z powyższym zgłoszenia osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania utylizacji azbestu przyjmują pracownicy Urzędu Gminy Bargłów Kościelny osobiście w pok. nr 2 , kontakt pod numerem tel. 87 642 40 11 z pracownikiem P. Bućkowskim Pawłem w terminie do 21 grudnia 2015 r. do godz. 15.30.
Po zebraniu wniosków od osób zainteresowanych wymianą pokrycia dachowego gmina złoży wniosek do WFOŚiGW o udzielenie dofinansowania. Po otrzymaniu promesy potwierdzającej przyznanie dofinansowania, gmina wyłoni wykonawcę, który będzie wykonywał prace w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, które zostały zgłoszone we wniosku o dofinansowanie.
Warunkiem realizacji powyższego zadania jest:
- pozyskanie środków z WFOŚiGW
- posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości
- nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
-podpisanie stosownej umowy zawierającej warunki usuwania wyrobów zawierających azbest na danej nieruchomości.

W związku z ograniczonymi środkami WFOŚiGW w przypadku dużej liczby zgłoszeń od mieszkańców zadanie może zostać podzielone na etapy, biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Wójt Gminy
/-/


 


adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=2010