www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Oświata
Artykuł dodany przez: admin (2007-03-08 12:03:43)

Zarys historyczny
Pierwsze wzmianki o wyznaczeniu domu na tymczasową szkółkę pochodzą z 1809 roku. W tym samym roku w parafii bargłowskiej powstają cztery szkółki: w Bargłowie, Tajnie, Netcie i Rutkach.

Wraz z wkroczeniem wojsk rosyjskich do Warszawy szkoła bargłowska podupadła, a w końcu została zamknięta z powodu braku pieniędzy dla nauczycieli.Wincenty Merkiewicz - pierwszy kierownik bargłowskiej szkoły (zdjęcie z 1919 roku)

W 1852 roku zbudowano drewnianą szkołę, w której uczono się i mówiono po rosyjsku. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku Wincenty Merkiewicz zostaje pierwszym kierownikiem bargłowskiej szkoły.

W 1939 roku powstała bolszewicka, białoruska szkoła w Bargłowie. Jesienią 1944 roku drewniana szkoła spłonęła. Wójt Józef Poziemski oddaje do użytku 3 pokoje w budynku Urzędu Gminy.Stary budynek Urzędu Gminy (zdjęcie z lat 1915-1918)Obecnie mieści się tu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W latach 50 zbudowano w Bargłowie nowy budynek szkoły a w roku 1986 rozpoczęto budowę nowej części szkoły podstawowej wraz z halą sportową. Jej oficjalne otwarcie miało miejsce 1 września 1988 roku. Rok później oddano do użytku salę gimnastyczną.

Obecnie w gminie Bargłów Kościelny funkcjonują 4 szkoły.


1) SZKOŁA PODSTAWOWA W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

Dyrektor: Marian Renkiewicz

Wicedyrektor: Janina Szymborska

Ponadto zatrudnionych jest 42 nauczycieli

Szkoła Podstawowa - 359 uczniów

Punkt Przedszkolny - 71 ucznów

 

2) SZKOŁA PODSTAWOWA W TAJNIE STARYM

 

Dyrektor: Beata Krupińska

oraz zatrudnionych 19 nauczycieli

Szkoła Podstawowa - 68 uczniów
Punkt Przedszkolny 9 uczniów

 

3) SZKOŁA PODSTAWOWA W KROSZEWIE

Dyrektor: Jan Duda

oraz zatrudnionych 11 nauczycieli

  Szkoła Podstawowa - 55 uczniów

 

4) SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁABĘTNIKU

Dyrektor: Mariusz Kamil Stelmachowicz

oraz zatrudnionych 13 nauczycieli

Szkoła Podstawowa - 59 uczniówOświata w gminie to nie tylko szkoły i zajęcia lekcyjne. Od lat Dyrektorzy szkół przystępują do projektów oświatowych rozszerzających ofertę edukacyjną.
Pozyskując środki finansowe z Unii Europejskiej, zostały zrealizowane "Szkoła marzeń" (160 000 zł), "Akademia Jutra" (400 000 zł) oraz "Aktywna Szkoła".
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//infopage.php?id=13