Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia >
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINYBARGŁÓW KOŚCIELNY.

  Bargłow Kościelny, dnia, 24 czerwca 2008 r

 

O.7614-3/08

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

 

 Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ), informuje się, iż w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania dla Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 102855 B Bargłów Kościelny - Zrobki od 0+000 km do 3+632,65 km zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Bargłow Kościelny, Solistówka, Żrobki została wydana Decyzja Nr O.7614-3/08-06 Wójta Gminy Bargłow Kościelny z dnia 24 czerwca 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 Z treścią decyzji można zapoznać się pok. Nr 2, na stanowisku ds. przygotowania inwestycji Urzędu Gminy Bargłow Kościelny w godzinach pracy urzędu.

 Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Bargłów Kościelny w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127§ 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa).

 Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 24 czerwca 2008 r.

 

  

  Wójt Gminy

 Andrzej Kwieciński

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal