Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> KONKURSY >
Konkurs na najbardziej zadbane obejście na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku 2009

Projekt realizowany w ramach Programu Integracji Społecznej finansowany ze środków Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich

 

OGŁOSZENIE

 

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

ogłasza

Konkurs na najbardziej zadbane obejście

na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku 2009

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy właściciele posesji położonych na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

3. Cele konkursu:

· Podniesienie walorów estetycznych gminy Bargłów Kościelny

· Kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek miejscowości

· Propagowanie działań proekologicznych

 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionego zgłoszenia w terminie do 5 czerwca 2009 r. do sekretariatu Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 8, 16-320 Bargłów Kościelny. Formularz zgłoszenia do konkursu do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym

5. Oceny zgłoszonych posesji dokona komisja konkursowa w sierpniu 2009 r.

6. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

7. Przy ocenie posesji pod uwagę będą brane:

· zewnętrzne elewacje budynków

· zagospodarowanie terenu posesji

· sposób utrzymania zieleni przydomowej

 

8. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny (http://www.barglow.dt.pl) i Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym (http://www.zsbarglow.edu.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w każdej wsi w sierpniu 2009 r.

Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

UWAGI:

· • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: 642-40-78.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal