www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Konkurs na najbardziej zadbane obejście na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku 2009
Artykuł dodany przez: admin (2008-10-21 12:07:16)

Projekt realizowany w ramach Programu Integracji Społecznej finansowany ze środków Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich

 

OGŁOSZENIE

 

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

ogłasza

Konkurs na najbardziej zadbane obejście

na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku 2009

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy właściciele posesji położonych na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

3. Cele konkursu:

· Podniesienie walorów estetycznych gminy Bargłów Kościelny

· Kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek miejscowości

· Propagowanie działań proekologicznych

 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionego zgłoszenia w terminie do 5 czerwca 2009 r. do sekretariatu Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 8, 16-320 Bargłów Kościelny. Formularz zgłoszenia do konkursu do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym

5. Oceny zgłoszonych posesji dokona komisja konkursowa w sierpniu 2009 r.

6. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

7. Przy ocenie posesji pod uwagę będą brane:

· zewnętrzne elewacje budynków

· zagospodarowanie terenu posesji

· sposób utrzymania zieleni przydomowej

 

8. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny (http://www.barglow.dt.pl) i Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym (http://www.zsbarglow.edu.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w każdej wsi w sierpniu 2009 r.

Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

UWAGI:

· • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: 642-40-78.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=70