Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 17 sierpnia 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu osób uprawni

 

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 17 sierpnia 2015r. o wyłożeniu

do publicznego wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –

Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z poźn.zm.),

w związku z art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003r.

o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r. poz. 318)

informuję, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum na terenie  Gminy Bargłów Kościelny, sporządzony w związku z

referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września

2015r., udostępniony będzie do wglądu w dniach od 17 do 31

sierpnia 2015r.  w godzinach  pracy Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym (od 7.30 do 15.30) ul. Augustowska 47 ) pok. nr 3

 

Osoby uprawnione do udziału w referendum mogą otrzymać

na wniosek informację, czy zostali ujęci w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum.

Na podstawie art. 37 § 1 kodeksu wyborczego na nieprawidłowości w spisie mogą być wnoszone reklamacje.

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal