www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 17 sierpnia 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu osób uprawni
Artykuł dodany przez: admin (2015-08-24 15:19:17)

 

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 17 sierpnia 2015r. o wyłożeniu

do publicznego wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –

Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z poźn.zm.),

w związku z art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003r.

o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r. poz. 318)

informuję, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum na terenie  Gminy Bargłów Kościelny, sporządzony w związku z

referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września

2015r., udostępniony będzie do wglądu w dniach od 17 do 31

sierpnia 2015r.  w godzinach  pracy Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym (od 7.30 do 15.30) ul. Augustowska 47 ) pok. nr 3

 

Osoby uprawnione do udziału w referendum mogą otrzymać

na wniosek informację, czy zostali ujęci w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum.

Na podstawie art. 37 § 1 kodeksu wyborczego na nieprawidłowości w spisie mogą być wnoszone reklamacje.

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=624