Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI >
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Udzielenie kredyty długoterminowego w kwocie 720772,00 złotych z prz

Bargłów Kościelny, dnia 21.07.2008 r.

WB.2222-4/08

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 720.772,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zamawiający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, działając zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655/, informuje o wyniku postępowania na „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 720.772,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę :

1. Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym, ul. Tysiąclecia 6A, 16-320 Bargłów Kościelny (oferta Nr 1), który zaoferował cenę pozyskania kredytu: 135.115,48 złotych (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sto piętnaście zł 48/100). Oferta uzyskała 100% pkt.

 

2. W przetargu złożono 2 oferty:

2.1. PKO Bank Polski S.A.

Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku

Centrum Korporacyjne w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 9 (oferta Nr 2)

zaoferowana cena pozyskania kredytu: 152.679,74 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć zł 74/100).

3. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena

4. Żadna z ofert nie została odrzucona.

5. Żaden oferent nie został wykluczony.

WÓJT GMINY

Andrzej Kwieciński

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal