Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI >
Rozstrzygnięcie protestu “Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bargłów Kościelny”

Bargłów Kościelny 4 lutego 2008r.

 

 

 

 Centrum Zaopatrzenia Energetyki

 ELTAST Spółka z o. o.

 26-600 Radom ul. Toruńska 9

 

 

 

Rozstrzygnięcie protestu

na podstawie art. 183 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych po zapoznaniu się z protestem z dnia 25 stycznia 2008r. wniesionym przez Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z o. o. 26-600 Radom ul. Toruńska 9, w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego – Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bargłów Kościelny, postanawiam oddalić protest jako nieuzasadniony.

 

 

Uzasadnienie

 W dniu 25 stycznia 2008r. do zamawiającego wpłynął protest wniesiony przez Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z o. o. 26-600 Radom ul. Toruńska 9. Protestujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz naruszenie art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. ustawy o finansach publicznych poprzez nie zachowanie oszczędności i zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy wydatkowaniu środków publicznych.

 

 Protestujący uzasadnił naruszenie przez zamawiającego, podanych powyżej przepisów poprzez zażądanie w rozdziale II pkt 1 litery c i j specyfikacji istotnych warunków zamówienia – charakterystyka techniczna opraw i ich budowa – dostarczenia opraw, które posiadają regulację odbłyśnika i regulację zaczepu umożliwiającego regulację kąta nachylenia oprawy. W ocenie protestującego żądanie, aby oprawy posiadały regulację odbłyśnika jest żądaniem zbędnym gdyż wystarczająca jest w jego ocenie regulacja kąta nachylenia oprawy.

 Zarzuty protestującego w ocenie zamawiającego są chybione i nieuzasadnione. Określenie przedmiotu zamówienia a więc rodzaju i zakresu robót budowlanych, jakie mają być przedmiotem zamówienia publicznego jest wyłącznym uprawnieniem zamawiającego, w którym to uprawnieniu nikt nie może zamawiającego ograniczać ani narzucać mu swojego stanowiska. Jeżeli zamawiający ustalił, że dla jego potrzeb i wymagań w przetargu nieograniczonym - Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bargłów Kościelny, potrzebne są oprawy, które posiadają regulację odbłyśnika i regulację zaczepu umożliwiającego regulację kąta nachylenia oprawy, gdyż tylko takie oprawy zapewnią realizację zamówienia zgodnie z potrzebami i wymaganiami tego zamówienia, to takie żądanie zamawiającego jest prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem zamówień publicznych. W tym konkretnym postępowaniu, duża liczba słupów energetycznych, na których mają być umieszczone oprawy oświetleniowe, jest usytuowana w dużej odległości od miejsc, które powinny być oświetlane i dlatego zamawiający postawił wymóg pełnej regulacji strumienia światła. Regulacja i odbłyśnika i kąta nachylenia oprawy daje lepsze efekty i dlatego zamawiający w określeniu przedmiotu zamówienia postawił taki wymóg techniczny.

 

 Wbrew twierdzeniom protestującego wymóg ten nie utrudnia uczciwej konkurencji a jedynie stanowi pełne zabezpieczenie realizacji uzasadnionych potrzeb zamawiającego, potrzeb, które wynikają zakresu ustalonego i określonego przedmiotu zamówienia.

 

 Drugi zarzut protestującego o ewentualnym naruszeniu przez zamawiającego art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w ocenie zamawiającego podlega oddaleniu, ponieważ zgodnie z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 6 kodeksu cywilnego to na protestującym ciąży obowiązek wykazania, na czym polega nie zachowanie przez zamawiającego zasady oszczędności i zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy wydatkowaniu środków publicznych, a w tym konkretnym przypadku protestujący nie wykazał braku stosowania tych zasad. Postawienie przez protestującego samego zarzutu zapłacenia ewentualnie większej kwoty za zamówione roboty budowlane nie może przecież stanowić o naruszeniu cytowanych wyżej zasad.

 

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal