Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny, zarządzonych na dzie

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Bargłowie Kościelnym z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust.l, 2 i 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodową komisję wyborczą w gminie Bargłów Kościelny dla przeprowadzenia

głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013 r.

§2

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej ustala załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwałę przekazuje się Wójtowi Gminy.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§4


Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

Elżbieta Cichy


Załącznik

do uchwały Gminnej Komisji Wyborczej

w Bargłowie Kościelnym

z dnia 27 maja 2013 r.

SKŁAD OSOBOWY

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Łabętniku

1. Anna Kwiatkowska zam. Łabętnik 30, 16-320 Bargłów Kościelny

2. Leszek Rutkowski zam. Reszki 28, 16-320 Bargłów Kościelny

3. Stanisław Koniecko zam. Łabętnik 27, 16-320 Bargłów Kościelny

4. Jolanta Izbicka zam. Tajno Stare 58, 16-320 Bargłów Kościelny

5. Lidia Orbik - pracownik Urzędu Gminy

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal