www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny, zarządzonych na dzie
Artykuł dodany przez: admin (2013-05-31 11:19:41)

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Bargłowie Kościelnym z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust.l, 2 i 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodową komisję wyborczą w gminie Bargłów Kościelny dla przeprowadzenia

głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013 r.

§2

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej ustala załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwałę przekazuje się Wójtowi Gminy.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§4


Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

Elżbieta Cichy


Załącznik

do uchwały Gminnej Komisji Wyborczej

w Bargłowie Kościelnym

z dnia 27 maja 2013 r.

SKŁAD OSOBOWY

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Łabętniku

1. Anna Kwiatkowska zam. Łabętnik 30, 16-320 Bargłów Kościelny

2. Leszek Rutkowski zam. Reszki 28, 16-320 Bargłów Kościelny

3. Stanisław Koniecko zam. Łabętnik 27, 16-320 Bargłów Kościelny

4. Jolanta Izbicka zam. Tajno Stare 58, 16-320 Bargłów Kościelny

5. Lidia Orbik - pracownik Urzędu Gminy
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=363