Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny

ZARZĄDZENIE NR 54/2013 WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 5 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399) w związku z art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34 poz. 172) zarządza się, co następuje:

§ 1.Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Bargłów Kościelny w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 5.

§ 2. W okręgu wybiera się jednego radnego.

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 16 czerwca 2013 roku.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do zarządzenia Nr 54 /2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY

 

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 17 kwietnia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny w okręgu wyborczym Nr 5,

do 27 kwietnia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie
obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego
granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz
o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego
w Suwałkach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz
o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego,

do 29 kwietnia 2013 r.

- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Suwałkach kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym,

do 2 maja 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Suwałkach Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym,

do 17 maja 2013 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym list kandydatów na radnego,

do 24 maja 2013 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej,

do 26 maja 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej,

do 1 czerwca 2013 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list,

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal