Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewo

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.


3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny
wniosek w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Białymstoku, do którego należy załączyć:

- projekt proponowanego rozkładu jazdy,

- mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

4. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do :

- każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy szczególności w przypadkach dotyczących zmian godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia,

- wprowadzenie powyższych zmian w rozkładzie jazdy uzależnione jest od

uzyskania na nie zgody, wydanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.

5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku może
odmówić wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez
przedsiębiorcę ( operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z
przystanków komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych
okoliczności:

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez

przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników),

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez
przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy spowoduje
zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zamieszczenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych.

7. Sposób umieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.

8. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).


9. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 roku. Nr 19 , poz. 115 z późn. zm).

10. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób ( wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

11. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi podróżnych.

12. wykonywanie manewru zawracania i parkowania może odbywać się jedynie w miejscach wyznaczonych.

13. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

14. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku może cofnąć zgodę na korzystanie z nich.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal