www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Warunki i zasady korzystania z przystankw komunikacji zbiorowej dla operatorw i przewonikw wykonujcych regularne przewo
Artyku dodany przez: admin (2012-11-15 14:36:36)

Warunki i zasady korzystania z przystankw komunikacji zbiorowej dla operatorw i przewonikw wykonujcych regularne przewozy osb w publicznym transporcie zbiorowym.

1. Z przystankw komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie wojewdztwa podlaskiego zarzdzanych przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad Oddzia w Biaymstoku, mog korzysta operatorzy i przewonicy wykonujcy regularne przewozy osb w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem niezbdnym do korzystania z przystankw komunikacyjnych jest posiadanie zgody Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad Oddzia w Biaymstoku.


3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystankw, naley zoy stosowny
wniosek w Oddziale Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad w
Biaymstoku, do ktrego naley zaczy:

- projekt proponowanego rozkadu jazdy,

- map przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami okrelonymi w zaczonym projekcie rozkadu jazdy.

4. Przedsibiorca korzystajcy z przystanku zobowizuje si do :

- kadorazowego powiadamiania zarzdzajcego przystankami o zamiarze zmiany rozkadu jazdy szczeglnoci w przypadkach dotyczcych zmian godzin i dni kursowania oraz zmiany iloci przystankw w ramach posiadanego uzgodnienia,

- wprowadzenie powyszych zmian w rozkadzie jazdy uzalenione jest od

uzyskania na nie zgody, wydanej przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad Oddzia w Biaymstoku.

5. Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad Oddzia w Biaymstoku moe
odmwi wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez
przedsibiorc ( operatora, przewonika) zmian do rozkadu jazdy na korzystanie z
przystankw komunikacyjnych, w przypadku wystpienia jednej z poniszych
okolicznoci:

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez

przedsibiorc (operatora, przewonika) zmian do rozkadu jazdy ograniczy przepustowo przystankw komunikacyjnych (uniemoliwi lub w znaczny sposb utrudni korzystanie z przystankw przez uprawnionych operatorw i przewonikw),

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez
przedsibiorc (operatora, przewonika) zmian do rozkadu jazdy spowoduje
zagroenie dla organizacji lub bezpieczestwa ruchu drogowego.

6. Operatorzy i przewonicy posiadajcy waciw zgod na korzystanie z przystankw komunikacyjnych bdcych w zarzdzie Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad Oddzia w Biaymstoku, maj obowizek poda do publicznej wiadomoci rozkad jazdy poprzez zamieszczenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych.

7. Sposb umieszczenia rozkadu jazdy na przystanku naley uzgodni z Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad Oddzia w Biaymstoku.

8. Utrzymanie tablicy z rozkadem jazdy w naleytym stanie technicznym naley do przedsibiorcy (operatora, przewonika).


9. Zabrania si umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji ni te, ktre dotycz rozkadu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 roku. Nr 19 , poz. 115 z pn. zm).

10. Korzystanie z przystankw moe odbywa si wycznie w celu realizacji regularnych przewozw osb ( wsiadanie i wysiadanie pasaerw).

11. Zabrania si postoju na przystankach ponad czas niezbdny do obsugi podrnych.

12. wykonywanie manewru zawracania i parkowania moe odbywa si jedynie w miejscach wyznaczonych.

13. Przedsibiorca korzystajcy z przystanku zobowizuje si do korzystania z przystankw komunikacyjnych sposb umoliwiajcy innym operatorom i przewonikom korzystanie z nich na rwnych prawach.

14. W przypadku nie stosowania si przedsibiorcw do warunkw i zasad korzystania z przystankw komunikacyjnych Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad Oddzia w Biaymstoku moe cofn zgod na korzystanie z nich.
adres tego artykuu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=319