Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > ZAWIADOMIENIE

Bargłów Kościelny dnia 21 luty 2012 r.

WB.6220.1.2012

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 49 oraz 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2012 r. roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Mariusza Żukowskiego, ul. Mazurska 3, 16-300 Augustów.

Przedmiotem decyzji, która ma być wydana w sprawie, jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie małej elektrowni wiatrowej o mocy zainstalowanej 0,6 MW”. Inwestycja objęta opracowaniem zlokalizowana jest na działce o nr ewidencyjnym:

- 21 w obrębie Żrobki

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Organem właściwym do wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko:

-ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 w Augustowie

 -ze względu na ochronę środowiska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na jego rodzaj i skalę oddziaływania, zalicza

się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu tj.

7.30 -15.30.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal