Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> SZKOLENIA LIDERÓW LOKALNYCH > Artykuł – podsumowanie projektu - zakończenie

Kapitał Ludzki, Unia Europejska

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym w okresie od 01.04 2011 r. do 30.09. 2011 r.  realizował projekt którego celem było zwiększenie poziomu wiedzy wśród Liderów Lokalnych i mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy.

Projekt „Szkolenie Liderów Lokalnych”  realizowany był w ramach  Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wsparciem szkoleniowym w ramach projektu zostali objęci Liderzy Lokalni (Sołtysi, Radni) – 35 osób, którzy w ramach udziału w projekcie uczestniczyli w wizycie studyjnej w wiejskim ośrodku przedszkolnym na Suwalszczyźnie, w szkoleniu z zakresu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzięli udział w warsztacie mającym na celu opracowanie Planu Rozwoju Edukacji Małych Dzieci. Plan ten posłuży opracowaniu koncepcji działań dotyczących rozwoju edukacji dzieci w wieku przedszkolnym na terenie naszej gminy.
W ramach projektu wsparciem zostało objętych 96 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z terenu naszej gminy. W lipcu i sierpniu w sześciu miejscowościach na terenie gminy w których znajdują się szkoły podstawowe zostały zorganizowane szkolenia dla matek i ojców z zakresu potrzeb edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Rodzice mogli zapoznać się z podstawowymi potrzebami edukacyjnymi dzieci  wynikającymi z ich naturalnego rozwoju oraz nauczyli się jak należy budować u dziecka poczucie własnej wartości. W trakcie szkoleń dzieci miały zapewniona fachową opiekę animatorów dziecięcych stowarzyszenia Klanza.
Realizacja projektu miała na celu zwiększenie wiedzy o potrzebach edukacyjnych małych dzieci. Mamy więc nadzieję , że zarówno rodzice jak też i Liderzy Lokalni biorący udział w projekcie potwierdzą słowa, że „Wczesna edukacja dziecka jest najlepszą inwestycja w przyszłość”.komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal