www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Artykuł – podsumowanie projektu - zakończenie
Artykuł dodany przez: admin (2011-09-27 14:28:39)

Kapitał Ludzki, Unia Europejska

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym w okresie od 01.04 2011 r. do 30.09. 2011 r.  realizował projekt którego celem było zwiększenie poziomu wiedzy wśród Liderów Lokalnych i mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy.

Projekt „Szkolenie Liderów Lokalnych”  realizowany był w ramach  Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wsparciem szkoleniowym w ramach projektu zostali objęci Liderzy Lokalni (Sołtysi, Radni) – 35 osób, którzy w ramach udziału w projekcie uczestniczyli w wizycie studyjnej w wiejskim ośrodku przedszkolnym na Suwalszczyźnie, w szkoleniu z zakresu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzięli udział w warsztacie mającym na celu opracowanie Planu Rozwoju Edukacji Małych Dzieci. Plan ten posłuży opracowaniu koncepcji działań dotyczących rozwoju edukacji dzieci w wieku przedszkolnym na terenie naszej gminy.
W ramach projektu wsparciem zostało objętych 96 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z terenu naszej gminy. W lipcu i sierpniu w sześciu miejscowościach na terenie gminy w których znajdują się szkoły podstawowe zostały zorganizowane szkolenia dla matek i ojców z zakresu potrzeb edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Rodzice mogli zapoznać się z podstawowymi potrzebami edukacyjnymi dzieci  wynikającymi z ich naturalnego rozwoju oraz nauczyli się jak należy budować u dziecka poczucie własnej wartości. W trakcie szkoleń dzieci miały zapewniona fachową opiekę animatorów dziecięcych stowarzyszenia Klanza.
Realizacja projektu miała na celu zwiększenie wiedzy o potrzebach edukacyjnych małych dzieci. Mamy więc nadzieję , że zarówno rodzice jak też i Liderzy Lokalni biorący udział w projekcie potwierdzą słowa, że „Wczesna edukacja dziecka jest najlepszą inwestycja w przyszłość”.


adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=259