Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > OBWIESZCZENIE

Bargłów Kościelny, dn. 13.03.2006r

O.5217 – 1/06

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Zgodnie z art. 32 ust 1 pkt. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póżn. zm.) oraz art. 61 KPA informuje ze na wniosek z dnia 10.03.2006r Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w sprawie ustalenia warunków środowiskowych dla zadania inwest. „Wólka Karwowska” gm. Bargłów Kościelny

W następującym zakresie:

a.)-wykonania melioracji szczegółowych użytków rolnych:

- melioracje szczegółowe gruntów ornych – 114,50 ha

- melioracje szczegółowe użytków zielonych – 48,00 ha

  w tym – odwadnianie rowami – 10,40 ha

- drenowanie  – 37,60 ha

Ogółem wnioskowana inwestycja obejmuje obszar 162,50 ha

 

Projekt melioracji szczegółowych użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Pn. WÓLKA KARWOWSKA – gm. Bargłów Kościelny obejmuje użytki rolne wsi Wólka Karwowska, Bułkowizna i Dreństwo w zlewni rzeki Zgniłki.

Z analizy planowanego przedsięwzięcia powyższa inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla ludzi i środowiska.

 

 

 

Uwagi wnioski można składać w ciągu 21 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w pokoju Nr 4 w Siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47

 

 

 

Otrzymują:

1) Sołectwo wsi Wólka Karwowska

2) Sołectwo wsi Bułkowizna

3) Sołectwo wsi Dreństwo

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal