www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE
Artykuł dodany przez: admin (2006-03-13 10:06:21)

Bargłów Kościelny, dn. 13.03.2006r

O.5217 – 1/06

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Zgodnie z art. 32 ust 1 pkt. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póżn. zm.) oraz art. 61 KPA informuje ze na wniosek z dnia 10.03.2006r Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w sprawie ustalenia warunków środowiskowych dla zadania inwest. „Wólka Karwowska” gm. Bargłów Kościelny

W następującym zakresie:

a.)-wykonania melioracji szczegółowych użytków rolnych:

- melioracje szczegółowe gruntów ornych – 114,50 ha

- melioracje szczegółowe użytków zielonych – 48,00 ha

  w tym – odwadnianie rowami – 10,40 ha

- drenowanie  – 37,60 ha

Ogółem wnioskowana inwestycja obejmuje obszar 162,50 ha

 

Projekt melioracji szczegółowych użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Pn. WÓLKA KARWOWSKA – gm. Bargłów Kościelny obejmuje użytki rolne wsi Wólka Karwowska, Bułkowizna i Dreństwo w zlewni rzeki Zgniłki.

Z analizy planowanego przedsięwzięcia powyższa inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla ludzi i środowiska.

 

 

 

Uwagi wnioski można składać w ciągu 21 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w pokoju Nr 4 w Siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47

 

 

 

Otrzymują:

1) Sołectwo wsi Wólka Karwowska

2) Sołectwo wsi Bułkowizna

3) Sołectwo wsi Dreństwo
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=246