Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > odopwiedzi: “Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowyc

Bargłów Kościelny, dnia 28.12.2009

WB.2222-12/2009

 

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na : “Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo, Nowiny Stare ”

 

 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym odpowiada na pytania oferentów dotyczące powyższej inwestycji:

 

PYTANIE nr 1. W celu spełnienia przez wykonawce warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych robót odpowiadających swoim zakresem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Czy Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek udziału jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji kompletnych stacji uzdatniania wody lub przepompowni ścieków i wodyw ramach których wykonywane były roboty konstrukcyjno – budowlane(budynki, zbiorniki żelbetowe, odstojniki popłuczyn, drogi, ogrodzenia, itp.) roboty technologiczne ( montaż układów technologicznych uzdatniania)roboty sanitarne ( wodno – kanalizacyjne, wentylacyjne, grzewcze), roboty elektryczne i automatyka?

 

ODPOWIEDZ:

 

Zamawiający ogłosił przetarg na “Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo, Nowiny Stare ” w związku z powyższym pytaniem Zamawiający nie uzna spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

 

PYTANIE nr 2 WPrzedmiarze robót” branża sanitarna Zamawiający określił urządzenia podając typ i jednocześnie wskazał na ich producentów. Takie postępowanie jest niezgodnie z art 29 ust. 2 i 3, chyba że celem Zamawiającego było poprzez podanie typu urządzenia wskazanie na jego wielkość i parametry jaki ma on odpowiadać. Czy Zamawiający dopuszcza zatem zastosowanie analogicznych pod względem technicznym, spełniających wszystkie żądane parametry, urządzeń innych producentów aniżeli określonych w “ Przedmiarze robót branża sanitarna

 

ODPOWIEDZ:

Celem Zamawiającego było poprzez podanie typu urządzenia wskazanie na jego wielkość i parametry jaki ma on odpowiadać. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie analogicznych pod względem technicznym, spełniających wszystkie żądane parametry, urządzeń innych producentów aniżeli określonych w “ Przedmiarze robót branża sanitarna”


PYTANIE nr 3.

W przedmiarze robót pn. Wodociąg grupowy Barszcze brakuje 9 strony. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

 

ODPOWIEDZ:

 

Uzupełniono stronę nr 9 Przedmiaru robót na Budowę wodociągu grupowego Barszcze

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal