Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Gmina Bargłów Kościelny poszukuje usługodawcy, który zrealizuje cykl szkoleń i warsztatów

Gmina Bargłów Kościelny poszukuje usługodawcy, który zrealizuje cykl szkoleń i warsztatów w ramach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szkolenie Liderów Lokalnych”.
Harmonogram warsztatów i szkoleń:

1. Warsztaty studyjne – wyjazd w miesiącu czerwcu 2011r do wiejskiego ośrodka przedszkolnego na Suwalszczyźnie. Usługodawca ma zapewnić trenera upowszechniającego edukację przedszkolną, który przybliży funkcjonowanie ośrodka przedszkolnego na wsi. Usługodawca umówi ośrodek przedszkolny, który przyjmie wizytę studyjną. Czas pracy trenera 5h zegarowych. Grupa szkoleniowa 35 osób( Sołtysi/ki, Radni)

2. Inicjatywa promocyjna otwierająca projekt – w ostatnim tygodniu czerwca 2011r odbędzie się inauguracja otwarcia projektu. Na otwarcie przybędzie 300 osób w tym dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas promocji rozstawione będą dmuchane place zabaw. Usługodawca zapewni 4 animatorów dziecięcych po 5 godz., których zadaniem będzie rozwijanie kreatywności i aktywności ruchowej dzieci w szczególności w wieku przedszkolnym. Usługodawca utworzy punk informacyjny i zapewni 2 trenerów(po 5 godzin) upowszechniających edukację przedszkolną, którzy będą zachęcać rodziców do przystąpienia do projektu oraz odpowiadać na pytania dotyczące potrzeb edukacyjnych dzieci w weku przedszkolnym. Inicjatywa promocyjna odbywać się będzie na boisku szkolnym Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym.

3. Szkolenie Liderów Lokalnych (35 osobowa grupa). Na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym zostanie przeprowadzone 5 –cio godzinne szkolenie w zakresie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych małych dzieci. Usługodawca opracuje materiały szkoleniowe oraz zapewni trenera upowszechniającego edukację przedszkolną .Szkolenie odbędzie się w lipcu 2011r.

4. Działania środowiskowe dla rodziców. W okresie lipiec -sierpień 2011r odbędzie się cykl 6 warsztatów po 3 godziny dla rodziców dzieci w szczególności w wieku przedszkolnym. Warsztaty odbywać będą się w 6 wsiach, w których funkcjonują szkoły podstawowe(Bargłów Kościelny, Tajno Stare, Kroszewo, Łabętnik, Bargłówka i Tobyłka). Na warsztatach szkolić będą się 18-20 osobowe grupy rodziców. Trener przybliży rodzicom potrzeby edukacyjne małych dzieci oraz umożliwi skonfrontowanie dotychczasowych postaw rodziców z postawami pożądanymi z punktu widzenia potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas warsztatów dzieci będą miały zapewnioną opiekę przez animatorów dziecięcych. Usługodawca zapewni za każde warsztaty 1 trenera oraz 3 animatorów dziecięcych. Usługodawca przygotuje materiały szkoleniowe dla rodziców oraz zapewni stoiska zabawowe oraz sprzęt animacyjny dla dzieci.

Stawka godzinowa trenerów i animatorów za 1 godzinę wynosi 80,00 zł brutto.

 

Zleceniodawca wymaga od Usługodawcy dużej dyspozycyjności i elastyczności oraz doświadczenia w przeprowadzeniu szkoleń i warsztatów w zakresie edukacji przedszkolnej skierowanej do Rodziców, Liderów Lokalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Zleceniodawca wymaga od Usługodawcy przedstawienia minimum 5 projektów zrealizowanych w okresie maksimum 3 lat o podobnej tematyce.

Chęć udziału w przedsięwzięciu wraz z przedstawionym doświadczeniem proszę przesyłać na adres mailowy barglow@barglow.dt.pl , pocztą lub osobiście do Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska nr 47, 16-320 Bargłów Kościelny do dnia 29.04.2011r do godziny 1500(liczy się data wpływu do Urzędu Gminy)

 

 
admin | 18.04.2011 komentarz[0] |
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal