Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. „Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka.

Bargłów Kościelny, dnia 15.05.2012 r.

 

WB.271-3/2012

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznegoDotyczy: postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka.”.

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia złożone pytania wraz z wyjaśnieniami : 

 

1.  Zwracamy się z prośbą o zmianę § 12, pkt 6 poprzez dodanie, iż Zamawiający skorzysta z wykonania zastępczego, po bezskutecznym upływie dodatkowego czasu na usunięcie usterki. Zasadnym jest – dla obydwu stron umowy – aby Zamawiający w pierwszej kolejności wezwał do usunięcia usterek/wad wyznaczając mu przy tym realny dodatkowy termin.

 Odpowiedź:

 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

2. Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.

 

3. Czy Zamawiający przewiduje możliwość rozliczania częściowego robót na podstawie sporządzonych przez wykonawcę protokołów odbioru robót – wystawienie faktur częściowych?

Odpowiedź

  Nie.

 

4.  Prosimy o zamieszczenie wykazu wraz z ilością i charakterystyką stolarki okiennej  i drzwiowej.

Odpowiedź

Stolarka okienna

 

PARAMETRY TECHNICZNE STOLARKI OKIENNEJ Z WYSOKO UDAROWEGO PCV

1. Profile okienne ram i skrzydeł min. pięciokomorowe.

2. Grubość ramy – min. 70 mm.

3. Grubość skrzydla min- 70 mm.

4. Grubość ścianek zewnętrznych profili min – 3 mm.

5. Kolor – białe.

6. Szklenie: zestaw termomodernizacyjny jednokomorowy ze szkła float 4 mm/16/4 termofloat K=1,0 W/M2K lub szklenie z szybą bezpieczną spełniającą wymogi firm ubezpieczeniowych.

7. Okucie obwiedniowe z roszczelnieniem przy zamkniętym oknie, funkacja mikrowentylacji.

8. Klamki białe od strony wewnętrznej czterofunkcyjna, Skrzydło zamknięte, otwarte, uchylne lub w pozycji ekonomicznej wietrzenia.

9. Bezciśnieniowe odprowadzanie wody.

10.  Ościeżnica wyposażona w tzw. próg wodny.

11.  System profili pod parapetowych umożliwiający szczelne zamontowanie parapetów.

12.  Podwójny system uszczelek – wewnętrzne i zewnętrzna.

13.  Izolacyjność termiczna i akustyczna / od K= 1,0 do K=2,3 W/m2K a współczynnik izolacyjności akustycznej okna roszczelnionego – 30 dB.

14. Współczynnik infiltracji powietrza „a” okna: doszczelnionego – 05<a>1,0 nieroszczelnionego – a< 0,3.

15.  Profil okienno drzwiowy z PCV zakwalifikowany do grupy materiałów niezapalnych o „ i ś®” = 0 i „c śr”= 0,13.

16.  Blokada położenia klamki w każdym skrzydle i blokada OR zapobiegająca zatrzaskiwaniu skrzydła.

17.  Ważna Aprobata lub certyfikat Zgodności ITB.

18.  Ważna Ocena Higieniczna dopuszczająca wyrób do stosowania w budownictwie.

 

Drzwi zewnętrzne wejściowe z PCV podobnych parametrach technicznych jak okna.

Skrzydło powinno posiadać min. trzy zawiasy, 2 zamki z wkładką patentową, -kolor (biały szyba naświetli z szyb bezpiecznych, zamek magnetyczny, samozamykacz, uchwyty.

 

5.  Prosimy o określenie wyprawy tynkarskiej elewacyjnej, koloru, grubości uziarnienia  i rodzaju.

Odpowiedź:

Wyprawy tynkarskie do zastosowań zewnętrznych w technologiach lekkich – mokrych stanowiące wyprawę fakturową, wyprawa elewacyjna silikonowo-krzemianowa w kolorze zieleń o granulacji 1,5 mm przykładowo firmy Terranowa Bolix lub o podonych parametrach technicznych (lub równoważna).

 

6. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie izolacji fundamentów w ziemi? Jeżeli tak, prosimy uzupełnić przedmiar.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonania izolacji fundamentów w ziemi.

 

7. Czy do docieplenia fundamentu należy także użyć styropianu frezowanego grubości 10 cm?

 Odpowiedź:

Tak.

 

8.  Czy ośnieżnice drewniane zewnętrzne zwykłe (poz. 16 przedmiaru robót, Bargłówka) mają być stałe czy regulowane?

 Odpowiedź:

Stałe.

 

9. Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli: wykonanie sufitu podwieszonego z płyt styropianowych dekoracyjnych.

Odpowiedź:

Płytki kasetonowe białe 600 x 600 x 12 mm na ruszcie aluminiowym.

 

10. Prosimy scharakteryzować budowę kominka z wkładem, podać parametry, czy ma być obudowany, jeżeli tak, to czym?

Odpowiedź:

Wkład kominowy żeliwny 16 kW obudowany cegłą klinkierową na oczystkę.

 

11. Prosimy o podanie przykładowego producenta posadzek z płyt kamiennych oraz preparatu gruntującego – efekt mokrego ciśnienia.

Odpowiedź:

Preparat do efektu mokrego kamienia przykładowo typu HAGER lub o podobnych parametrach technicznych (lub równoważny).

 

12. Czy Zamawiający wyznacza jakieś parametry w stosunku do gresu 30x30? Jeżeli tak, to prosimy o podanie.

Odpowiedź:

Gresy gat I o wzmocnionej ścieralności w kolorach beż, brąz.

13. Czy obróbki blacharskie nadające się do użytku pozostają, czy należy wymienić?

 Odpowiedź:

Należy wymienić.

 

14. Czy Zamawiający przewiduje naprawę kominków, czy pozostają stare? Czy Zamawiający posiada badanie drożności kominków?

Odpowiedź:

Nie. Pozostają stare.

 

15. Prosimy o podanie czego dotyczy poz. 56 przedmiaru robót – Brzozówka.

Odpowiedź:

Wymiana czapek kominowych.

 

16. Czy płytki betonowe nadające się do użytku pozostają, czy należy wymienić je na nowe?

Odpowiedź:

Należy wymienić na nowe.

 

17. Czy wykonywanie praz budowlanych i elektrycznych odbywać się może o każdym czasie?

Odpowiedź:

Tak.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal