Akademia Jutra
Dodane przez admin dnia Kwiecień 12 2007 14:21:46

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych, rozwijanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i miejskich.

Projekt "Akademia Jutra" nawiązuje do trzech głównych obszarów:

  1. opracowanie i wdrożenie programu rozwoju szkoły uwzględniającego zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych,
  2. umożliwienia uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej,
  3. współpracy szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

Projekt ten finansowany jest z krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Środki krajowe pochodzą z budżetu państwa, środki wspólnotowe - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Wniosek o dotacje mogły składać szkoły podstawowe i gimnazja. Do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły z terenu naszej gminy i wszystkie zakwalifikowały się do realizacji projektu. Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2007 roku do 28 lutego 2008 roku nie wykluczając ferii zimowych oraz wakacji.

 

Rozszerzona zawartość newsa

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych, rozwijanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i miejskich.

Projekt "Akademia Jutra" nawiązuje do trzech głównych obszarów:

  1. opracowanie i wdrożenie programu rozwoju szkoły uwzględniającego zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych,
  2. umożliwienia uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej,
  3. współpracy szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

Projekt ten finansowany jest z krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Środki krajowe pochodzą z budżetu państwa, środki wspólnotowe - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Wniosek o dotacje mogły składać szkoły podstawowe i gimnazja. Do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły z terenu naszej gminy i wszystkie zakwalifikowały się do realizacji projektu. Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2007 roku do 28 lutego 2008 roku nie wykluczając ferii zimowych oraz wakacji.

 

Organ prowadzący pozytywnie zaopiniował przystąpienie szkół do projektu.

W Szkole Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym w ramach "Akademii Jutra" będą organizowane zajęcia: