www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Wiadomość dodana przez: admin (2011-06-10 11:19:59)

OGŁOSZENIE

Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Biebrzańskich z dnia 18.05.2011, otwarto likwidację:

Stowarzyszenia Gmin Biebrzańskich z siedzibą w Lipsku przy ul. Kościelnej 3.

Na likwidatora powołano Pana Andrzeja Lićwinko.

Na dzień ogłoszenia likwidacji Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań ani należności.adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=768