www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Szkolenia
Wiadomo dodana przez: admin (2011-04-07 10:56:13)

Zaproszenie na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko -Augustowskie" uprzejmie informuje, i 19 kwietnia 2011 r. o godz. 9.00 w Urzdzie Gminy Bargw Kocielny, odbdzie si szkolenie dotyczce zasad ubiegania si o dofinansowanie w ramach rodka 4.1 "Rozwj obszarw zalenych od rybactwa" programu operacyjnego "Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013".

O wsparcie swoich projektw mog ubiega si: osoby fizyczne i przedsibiorstwa, rybaccy uytkownicy jezior, organizacje pozarzdowe, stowarzyszenia i fundacje, samorzdy gminne i powiatowe i ich jednostki organizacyjne, szkoy i uczelnie, lasy pastwowe, parki narodowe i krajobrazowe. 


adres tej wiadomoci: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=741