www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zakończenie żwirowania dróg
Wiadomość dodana przez: admin (2019-08-07 15:20:31)

Zakończyliśmy akcję żwirowania dróg gminnych prowadzących do naszych miejscowości. W 2019 r. poprawiliśmy przejezdność około 31 km dróg gminnych poprzez ich żwirowanie oraz profilowanie.
W ramach tego zadania dostarczono na nasze drogi 9 000 m3 żwiru z kruszywem łamanym. Zadanie to zostało zrealizowane kwotą 458 962,20 zł.
Aby zapewnić stałą przejezdność na drogach gminnych kolejne żwirowania dróg będą kontynuowane w 2020 r.


 


adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=2544