www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Rozpoczęcie zadania inwestycyjnego
Wiadomość dodana przez: admin (2017-12-06 10:23:19)

W dniu 27 listopada 2017r. zostały rozpoczęte prace związane z projektem „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny”.
W ramach tego zadania zostanie wykonana rozbudowa i przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Bargłowie Kościelnym wraz z ujęciem oraz przebudowa 10 przepompowni ścieków w Bargłowie Kościelnym.
Wartość zadania wynosi: 2 933 030,00 zł. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych tego przedsięwzięcia.
Stacja uzdatniania wody w Bargłowie Kościelny zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Bargłów Kościelny, Bargłów Dworny i Nowiny Bargłowskie.
Przewidywalny termin zakończenia inwestycji to kwiecień 2018r.
 


adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=2240