www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zwrot podatku akcyzowego
Wiadomość dodana przez: pawel (2016-01-05 10:17:00)

Bargłów Kościelny, dnia 04.01.2016 r.
                                                                                                        Do Mieszkańców
Informuje, iż w 2016 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w Urzędzie Gminy (pokój nr 10) w terminach:
• od 1 lutego 2016r. do 29 lutego 2016 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
• od 1 sierpnia 2016r. do 31 sierpnia 2016 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2016 rok.

Limit zwrotu podatku w 2016 roku za 1 ha użytków rolnych wynosić będzie: 1,00 zł x 86 litrów = 86,00 zł.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach:
1 kwietnia - 30 kwietnia 2016 r.
w przypadku wniosku złożonego w miesiącu lutym na rachunek wskazany we wniosku.
1 października - 31 października 2016 r. w przypadku wniosku złożonego w miesiącu sierpniu na rachunek wskazany we wniosku.
Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński


 


adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=2015