www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Wiadomość dodana przez: admin (2012-08-30 14:20:09)

 Do Mieszkańców Wsi

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

W 2013 r. Gmina Bargłów Kościelny przewiduje dofinansowanie demontażu, zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z pokryć dachowych.

Posiadaczy odpadów zainteresowanych takim rodzajem pomocy prosimy o złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest których wykorzystanie zostanie zakończone w 2013r. oraz wniosku o udzielenie dofinansowania i złożenie ich w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny pokój Nr 2.

Ponadto prosi się o dostarczenie kopii aktu notarialnego oraz odbitki z mapy zasadniczej w skali 1:1000 na nieruchomość na której usytuowany jest budynek.

Warunkiem realizacji zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny jest pozytywne zaopiniowanie wniosku i przyznanie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Więcej informacji można zasięgnąć pod nr tel. 087 642-40-11 oraz wzory dokumentów u Pana Stefana Grajewskiego w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny  - pokój nr 2

Pierwszeństwo budynki których dachy zostały zniszczone w skutek huraganu jaki miał miejsce w dniu 07.08.2012r.

Termin zgłoszeń do 30 września 2012r.

 

 adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=1013