www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osó
Artykuł dodany przez: admin (2019-07-02 07:48:13)

Nazwa i adres podmiotu:
Powiatowe Centrum Rodzinie w Augustowie
ul. Młyńska 52
16-300 Augustów

Realizowana oferta:
- realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
- poradnictwo prawne
- poradnictwo psychologiczne
                 

>>>WIĘCEJ INFORMACJI <<<adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=961