www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zamówienie WZ.271.7.2019 z dnia 2019-08-12 - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km
Artykuł dodany przez: pawel (2019-08-23 14:56:18)WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania na realizację zamówienia publicznego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355”

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=953