www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Artykuł dodany przez: admin (2019-07-24 14:33:31)

Bargłów Kościelny dn. 24.07.2019r.

 Ogłoszenie o  konsultacjach  społecznych

 Na podstawie Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23.07.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, Wójt Gminy Bargłów Kościelny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące w/w projektu uchwały.Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism określa się na: od dnia 26 lipca 2019 do dnia 16 sierpnia 2019 r. włącznie.Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu programu współpracy.

   Informacja o wynikach konsultacji będzie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu na okres 14 dni na stronie internetowej urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń UG Bargłów Kościelny.

 Zaproszenie na konsultacje społeczne jak i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej UG Bargłów Kościelny www.barglow.dt.pl

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

/-/

Radosław Wawiórko

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=946